Gå til sidens indhold

Tre ud af 1.000 var i stofmisbrugsbehandling i 2017

Stofmisbrugsbehandling social 2017

Ændret 02. juli 2018 kl. 15:30

I tabellen over kommunernes aktiviteter for stofmisbrugsbehandling var der desværre opgjort mellem 19 og 53 aktiviteter for meget eller for lidt ved første offentliggørelse. Alle berørte tal er ændret og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

0,3 pct. af befolkningen i 79 af landets kommuner var i 2017 i stofmisbrugsbehandling. Andelen af befolkningen i stofmisbrugsbehandling varierer mellem kommunerne, hvor den største andel i 2017 var 0,5 pct. af befolkningen og den laveste andel 0,1 pct. De 79 kommuner, som har godkendt deres data for 2017 om stofmisbrugere i behandling, dækker tilsammen 84 pct. af den samlede befolkning, hvor der i alt var 14.861 personer i stofmisbrugsbehandling.

Andel personer i stofmisbrugsbehandlingsforløb. 2017

Markant flere mænd end kvinder i stofmisbrugsbehandling

Mere end tre ud af fire anmodninger om at komme i stofmisbrugsbehandling, kommer fra mænd. En anmodning om at komme i behandling starter altid et kontaktforløb. En person kan hen over året foretage flere anmodninger og dermed have flere kontaktforløb, ligesom en person kan være i flere behandlingsforløb samtidigt. Der var 1,1 kontaktforløb pr. person i behandling i 2017, hvilket gælder for både kvinder og mænd. I opgørelsen af kontaktforløb, behandlingsforløb og personer i behandling er 25 pct. kvinder og 75 pct. er mænd.

Kontakt- og behandlingsforløb samt personer i behandlingsforløb. 2017

 

I alt

Mænd

Kvinder

Anmodninger

6848

5295

1553

Kontaktforløb1

16898

12686

4212

Behandlingsforløb2

15808

11851

3957

Personer i behandling3

14861

11110

3751

Se noterne 1, 2 og 3 under anden tabel.
Anm.: Omfatter de 79 kommuner.

Stigende antal kontaktforløb og behandlingsforløb

Antallet af kommuner, der har godkendt deres data, varierer fra år til år. For at vurdere aktivitetsniveauet på stofmisbrugsområdet bør man alene kigge på kommuner, der indgår med godkendte data i alle år. Tabellen nedenfor indeholder data for årene 2015-2017. 72 kommuner, som i alt dækker 72,5 pct. af befolkningsgrundlaget, har godkendt data for alle tre år.

Fra 2016 til 2017 steg antallet af anmodninger med 7,6 pct., mens antallet af iværksættelser steg med 10,3 pct. Stigningen i kontakt- og behandlingsforløb var på hhv. 3,4 og 3,7 pct.

Stofmisbrugsbehandling, aktiviteter for kommuner, der har godkendt data alle tre år

 

2015

2016

2017

Ændring 2016-2017

 

antal

pct.

Anmodninger

5496

5521

5978

457

7,6

Iværksættelser

5077

4966

5534

568

10,3

Afsluttede behandlinger

5506

5272

5496

224

4,1

Kontaktforløb1

14292

14394

14904

510

3,4

Behandlingsforløb2

13665

13445

13967

522

3,7

Personer i behandling3

13111

12945

13437

492

3,7

Anm.: Da 2015 ikke har undergået samme detaljerede kvalitetskontrol som de nyere år, kan der særligt i 2015 mangle indberetninger til Stofmisbrugsdatabasen.
1 En person har anmodet myndigheden om behandling. Kontaktforløbet kan være iværksat til et behandlingsforløb, men det er ikke nødvendigvis tilfældet.
2 Defineret ved at behandlingen er iværksat af myndigheden.
3 Opgøres som unikke antal personer i behandlingsforløb.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2018 - Nr. 253

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter data for kommuner, som har valideret og godkendt oplysningerne i Stofmisbrugsdatabasen. I den forbindelse skal det dermed bemærkes, at tallet ikke er dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet. Analyse af udviklingen over tidsserien bør alene ske for de godkendte kommuner, der indgår i alle år. Se opgørelse i tabel. Ved opgørelse af forløb sammensættes to eller flere forløb, hvis personen har et tidligere afsluttet forløb i samme kommune, og der er maximalt ti dage mellem første forløbs slutdato og næste forløbs startdato.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation