Gå til sidens indhold

Udflytning af job til udlandet falder

International organisering og outsourcing 2016

Danske virksomheder outsourcede 8.500 jobs til udlandet i perioden 2014-2016. Den internationale outsourcing er dermed aftaget sammenlignet med den sidst undersøgte periode 2009-2011, hvor 16.900 job blev outsourcet. Den mindskede udflytning af job skyldes primært, at der er outsourcet færre job inden for virksomhedernes kernefunktioner (4.000 job mod 11.800 i 2009-2011). Outsourcing af job vedrørende hjælpefunktioner sker derimod i næsten samme omfang (4.500 job mod 5.100 i 2009-2011). Det viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 3.200 virksomheder. International outsourcing er en hel eller delvis udflytning af forretningsfunktioner (kerne- eller hjælpefunktioner), der i udgangspunktet er udført i Danmark.

Outsourcede job fordelt på brancher

Danske industrivirksomheder øger især eksisterende produktion i udlandet

Det faldende antal job, som virksomhederne flytter til udlandet, skyldes ikke en mindre aktivitet i udlandet, men at mange virksomheder allerede har flyttet job, især job inden for industriproduktion, til udlandet. Desuden øger mange danske virksomheder deres eksisterende produktion i udlandet uden en direkte udflytning af job fra Danmark. Således voksede antallet af ansatte i danske datterselskaber i udlandet fra 344.700 til 378.500 ansatte inden for industrien fra 2013 til 2015 - en stigning på 10 pct. Dermed beskæftiger danske industrivirksomheder 74.500 flere ansatte i udlandet end i Danmark.

Stigende outsourcing af administrative funktioner til udlandet

Stadigt flere virksomheder outsourcer deres administrative funktioner, fx juridiske tjenester, bogføring, revision og lønadministration, til udlandet. 43 pct. af de virksomheder, der outsourcede i 2014-2016, flyttede således administrative funktioner til udlandet, mod 30 pct. i den foregående periode.

International outsourcing af virksomhedens funktioner. Andel af firmaer med international outsourcing

Hvert fjerde outsourcet job er højt kvalificeret

Af de 8.500 job, der blev outsourcet i perioden 2014-2016, var 2.220 - eller 26 pct. - højt kvalificerede job. Dvs. job, som kræver personale, der kan udføre specialistfunktioner, som fx akademiske og tekniske job. Andelen af højt kvalificerede job, der blev outsourcet, er således næsten den samme som i den foregående periode (28 pct.). Blandt virksomheder inden for erhvervsservice udgør højt kvalificerede job mere end halvdelen af de i alt 930 outsourcede job, og inden for finansiering og forsikring udgør højt kvalificerede 46 pct. af de i alt 970 outsourcede job. Inden for hjælpefunktionen administration og management, som er den hjælpefunktion, der i størst - og stigende - omfang outsources, er det knapt hvert tredje job (30 pct.), der er højt kvalificeret.

Jobtab fordelt på branche og jobtype

Hver ottende virksomhed outsourcer til udlandet

12 pct. af de danske virksomheder med 50 eller flere ansatte har outsourcet til udlandet i perioden 2014-2016, hvilket er en noget mindre andel end i den foregående periode (19 pct.). Blandt virksomheder inden for information og kommunikation er det næsten hver femte (19 pct.), der har outsourcet, og inden for industri samt finansiering og forsikring er de tilsvarende andele 17 pct. og 15 pct.

Virksomheder, der har outsourcet til udlandet

Hjælpefunktioner outsources oftere end kernefunktioner

6 pct. af virksomhederne outsourcede deres kernefunktion. Industrien lå med 12 pct. noget over gennemsnittet, og det samme gælder og information og kommunikation, hvor andelen var 10 pct. Kernefunktionen er den produktion af varer eller serviceydelser, som udgør virksomhedens primære aktivitet. Næsten hver tiende virksomhed (9 pct.) outsourcede hjælpefunktioner til udlandet, og også her lå information og kommunikation i front med 14 pct., fulgt af virksomheder inden for finansiering og forsikring (13 pct.).

Nyt fra Danmarks Statistik

30. november 2017 - Nr. 465

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen af danske virksomheders internationale organisering og outsourcing dækker alle virksomheder med 50 eller flere ansatte inden for de private byerhverv, inklusive den finansielle sektor. Tallene er baseret på indsamling af oplysninger fra 3.500 virksomheder. Undersøgelsen er en del af et større europæiske projekt, delvist finansieret af Eurostat, med det formål at belyse virksomhedernes engagement i globale værdikæder og international sourcing. Undersøgelsen er en delvis gentagelse af tidligere undersøgelse i 2007, 2012 og 2017.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation