Gå til sidens indhold

Beskæftigelsen højere end nogensinde

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 2. kvt. 2019

Arbejdskraftundersøgelsens (AKU) nye kvalitetsforbedrede tidsserie fra 2008 og frem viser, at antallet af beskæftigede i alderen 15-64 år i andet kvartal 2019 var højere end nogensinde før. I dette kvartal lå beskæftigelsen på 2.772.000 personer. Dette er en stigning på 7.000 siden forrige kvartal, hvor beskæftigelsen første gang oversteg det høje niveau i 2008, og en stigning på 35.000 i løbet af det seneste år. Beskæftigelsen var 219.000 personer højere end det relative lavpunkt omkring årsskiftet 2013/2014. Dette kan sammenlignes med stigningen i beskæftigelsen i samme periode på ca. 240.000 personer opgjort i Arbejdstidsregnskabet, der i modsætning til Arbejdskraftundersøgelsen inkluderer personer uden for aldersgruppen 15-64 år og personer, som bor i udlandet. Udviklingen i Arbejdskraftundersøgelsen resulterede i andet kvartal 2019 i en beskæftigelsesfrekvens på 74,9 pct. af arbejdsstyrken. Alle tal i artiklen er sæsonkorrigerede med mindre andet er angivet.

Beskæftigelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigerede tal, 1. kvt. 2008 - 2. kvt. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/aku100K og aku101K.

Faldende tendens i AKU-ledigheden

AKU-ledigheden har haft en faldende tendens, siden den var på sit højeste niveau i andet kvartal 2012, hvor 238.000 personer i alderen 15-64 år var AKU-ledige. Syv år efter - i andet kvartal 2019 - var AKU-ledigheden nede på 146.000 personer. AKU-ledigheden er dog fortsat højere end i begyndelsen af 2008, hvor 85.000 var ledige. I løbet af det seneste kvartal er AKU-ledigheden faldet med 6.000 personer, og i løbet af det seneste år er AKU-ledigheden faldet med 8.000 personer. Ledighedsprocenten, som angiver de AKU-lediges andel af arbejdsstyrken, var i andet kvartal 2019 på 5,0 pct.

AKU-ledigheden, 15-64-årige, sæsonkorrigerede tal, 1. kvt. 2008 - 2. kvt. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/aku100K og aku101K.

Det seneste års fald i AKU-ledigheden er koncentreret i gruppen af øvrige

I faktiske (dvs. ikke sæsonkorrigerede) tal er AKU-ledigheden ligeledes faldet med 8.000 personer i løbet af det seneste år. Gruppen af AKU-ledige, der også er registrerede som nettoledige, var med en stigning på 1.000 personer stort set på samme niveau i andet kvartal 2019 som i samme kvartal året før. Antallet af AKU-ledige, der er registrerede som i aktivering, er i samme periode steget med 2.000, mens antallet af AKU-ledige, der samtidig er studerende, er faldet med 2.000. Faldet i AKU-ledigheden i løbet af det seneste år er dermed hovedsageligt sket i gruppen af øvrige AKU-ledige, som er faldet med 8.000 personer i faktiske tal. Øvrige AKU-ledige omfatter bl.a. personer uden ydelse og ikke-bruttoledige kontanthjælpsmodtagere.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny opregning

Fra andet kvartal 2019 er der indført en ny opregning, hvor der anvendes mere aktuel hjælpeinformation end hidtil. Den mest betydningsfulde ændring i opregningen er indførelsen af data fra Beskæftigelse for Lønmodtagere, der går tilbage til 2008. Således har vi nu nye kvalitetsforbedrede tidsserier tilbage til 2008. Hovedserierne er endvidere blevet korrigeret for de databrud, der var mellem 2015 og 2016 og igen mellem 2016 og 2017. Revisionerne som følge af den nye opregning er små på ledigheden, og niveauet er stort set uændret, mens revisionerne er store for beskæftigelsen og personer uden for arbejdsstyrken. Beskæftigelsen revideres i de fleste kvartaler ned med 30-70.000 personer i løbet af perioden, og personer uden for arbejdsstyrken opjusteres tilsvarende. Du kan læse mere om baggrund og motivation for ændring af opregning: Ny opregning 2019 - teoretisk og mere om, hvordan ændringerne påvirker tallene: Ny opregning 2019 - faktisk.

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 2. kvt. 2019

 

Ikke-sæsonkorrigerede tal

Sæsonkorrigerede hovedtal

 

Antal

Usikkerhed

2. kvt. 2018
- 2. kvt. 2019

Antal

1. kvt. 2019
- 2. kvt. 2019

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3706

12

...

...

I arbejdsstyrken

2921

±15

27

2919

1

Beskæftigede i alt

2781

±14

35

2772

7

Heltid

2115

±21

23

Deltid

666

±20

12

...

AKU-ledige

140

±10

-8

146

-6

Dagpenge/kontanthjælp

53

±5

1

Aktiverede

10

±3

2

Studerende

29

±5

-2

Øvrige AKU-ledige

48

±7

-8

Uden for arbejdsstyrken

785

±15

-15

784

-2

Anm.: Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.
Ny opregningsmetode er indført.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aku100K, aku110K og aku510K.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. september 2019 - Nr. 348

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation