Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Energi øger stigningen i forbrugerpriserne

Forbruger- og nettoprisindeks november 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,7 pct. i november i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er større end i oktober, hvor den årlige stigning var 0,6 pct. Det er især hovedgrupperne transport og bolig, der trækker indekset op i november i forhold til oktober. Isoleret set trækker de to hovedgrupper årsstigningen i forbrugerprisindekset op med knap 0,1 procentpoint i forhold til måneden før. Inden for transport er det primært prisændringer på brændstof, og for bolig er det mest elektricitet og naturgas, der bidrager til den højere årsstigning.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Charterrejser, flyrejser og sommerhusleje trak indekset ned

Fra oktober til november faldt forbrugerprisindekset 0,2 pct. Charterrejser, flyrejser og sommerhusleje trak indekset ned med 0,25 procentpoint. Omvendt trak fødevarer, bøger og elektricitet indekset op med 0,07 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Okt. - nov. 2019

 

 

Nov. 2018 - nov. 2019

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,2

 

forbrugerprisindekset

 

0,7

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Fødevarer

10,41

0,03

 

Fødevarer

10,41

0,19

Bøger

0,31

0,02

 

Husleje

21,03

0,18

Elektricitet

2,51

0,02

 

Fjernvarme

1,99

0,12

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Charterrejser

1,57

-0,10

 

Elektricitet

2,51

-0,15

Flyrejser

0,58

-0,10

 

Computere

0,96

-0,11

Sommerhusleje

0,37

-0,05

 

Tøj

3,52

-0,10

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Årsudviklingen i priserne er steget for varer og uændret for tjenester

I november 2019 var årsudviklingen på varer 0,0 pct. Det er højere end i oktober, hvor årsudviklingen lå på minus 0,3 pct. De højere årlige prisændringer for varer skyldes bl.a. prisændringer på benzin, bøger, møbler, el og naturgas. November måneds årsstigning på tjenester var ligesom i oktober på 1,2 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i november. Stigningen på 2,2 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 2,8 pct., hvilket i høj grad skyldes lavere priser på tøj.

Lavere priser på leje af sommerhus den seneste måned

Den seneste måned har restauranter og hoteller haft det største prisfald. Prisfaldet på 1,0 pct. skyldes hovedsageligt lavere priser på leje af sommerhuse. Sundhed steg 0,5 pct., hvilket i høj grad skyldes højere priser på briller og kontaktlinser.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2018

2019

Ændring

 

Vægte pr.
januar
2019

Nov.

 

Okt.

 

Nov.

 

Okt. 2019
- nov. 2019
 

Okt. 2018
- okt. 2019
 

Nov. 2018
- nov. 2019
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,4

103,3

103,1

-0,2

0,6

0,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,84

103,2

104,2

104,4

0,2

1,3

1,2

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

102,4

103,0

102,9

-0,1

1,0

0,5

Beklædning og fodtøj

4,37

98,7

95,7

95,9

0,2

-3,2

-2,8

Bolig

29,72

103,6

104,0

104,2

0,2

0,4

0,6

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,34

97,1

97,8

97,2

-0,6

-0,2

0,1

Sundhed

2,98

102,1

103,1

103,6

0,5

1,8

1,5

Transport

12,41

102,6

103,7

102,9

-0,8

-0,1

0,3

Kommunikation

2,12

85,0

85,2

85,2

0,0

-0,4

0,2

Fritid og kultur

11,31

102,4

104,9

104,0

-0,9

1,5

1,6

Uddannelse

0,85

110,4

112,8

112,8

0,0

2,2

2,2

Restauranter og hoteller

6,28

105,1

108,0

106,9

-1,0

1,6

1,7

Andre varer og tjenester

9,51

103,7

104,4

104,4

0,0

0,6

0,7

Varer

47,59

99,4

99,3

99,4

0,1

-0,3

0,0

Tjenester

52,41

105,2

107,0

106,5

-0,5

1,2

1,2

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

102,5

103,5

103,2

-0,3

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

102,8

103,8

103,6

-0,2

0,7

0,8

HICP i alt

102,0

102,9

102,6

-0,3

0,6

0,6

HICP-CT i alt

102,3

103,3

103,0

-0,3

0,6

0,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. december 2019 - Nr. 461

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation