Gå til sidens indhold

November er blevet en stor handelsmåned

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+0,3 %
Oktober 2019 - november 2019

Detailomsætningsindeks november 2019

November er pt. den største handelsmåned i 2019. Sådan var det ikke i 2014, hvor maj var den største handelsmåned af årets 11 første måneder. Det høje niveau i november skyldes i høj grad, at Black Friday er blevet udbredt siden 2014.

Værdiindeks, andele af samlet salg de første 11 månederKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, værdiindeks.

Lille stigning fra oktober til november

Detailsalget steg fra oktober til november med 0,3 pct. Fremgangen kommer efter et mindre fald i oktober på 0,1 pct. Indekset steg fra september til november med 0,2 pct., sammenlignet med de foregående tre måneder. Detailsalget er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Månedens udvikling viser at tøjsalget faldt

Salget af beklædning mv. faldt 1,2 pct. Omvendt steg salget af fødevarer og andre dagligvarer steg 0,2 pct., mens andre forbrugsvarer steg med 0,6 pct. Varegruppen andre forbrugsvarer indeholder handel med fx medicin og kosmetik samt elektronik og andre varige forbrugsgoder.

Udviklingen over tre måneder ligner månedens udvikling

Salget af fødevarer og andre dagligvarer steg med 0,4 pct. som gennemsnit over de seneste tre måneder, sammenlignet med gennemsnittet over de forrige tre måneder. Salget beklædning mv. faldt med 3,0 pct. Omvendt steg salget af andre forbrugsvarer med 0,7 pct.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Mængdeindekset for detailsalg er stort set uændret på et højt niveau

Mængdeindekset for detailsalget korrigeret for prisudvikling, men ikke for sæsonudsving og effekten af handelsdage, viser, at salget i november var 0,1 pct. mindre end i november 2018. Black Friday var dermed med til at fastholde det høje niveau for 2018. Salget af fødevarer og andre dagligvarer var 1,0 pct. større, salget af beklædning mv. var mindsket med 4,4 pct. og salget af andre forbrugsvarer var mindsket med 0,3 pct.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse er detailomsætningsindekset for oktober revideret op med 0,1 procentpoint. Revisioner skyldes bl.a. nye oplysninger fra virksomhederne. Tallene for oktober og november er i denne offentliggørelse foreløbige.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2019

 

2019

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.*
 

Nov.*
 

 

Juni
-aug.

Sept.
-nov.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

104,7

104,6

104,9

105,0

104,8

105,1

 

104,7

105,0

Fødevarer og andre dagligvarer

99,1

98,8

99,4

99,5

99,4

99,6

 

99,1

99,5

Beklædning mv.

99,7

97,3

96,2

97,1

94,3

93,1

 

97,7

94,8

Andre forbrugsvarer

111,6

112,4

112,6

112,5

112,8

113,5

 

112,2

113,0

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,6

0,0

0,2

0,1

-0,1

0,3

 

0,3

0,2

Fødevarer og andre dagligvarer

0,4

-0,3

0,6

0,1

0,0

0,2

 

-0,1

0,4

Beklædning mv.

4,6

-2,4

-1,1

0,9

-2,9

-1,2

 

1,3

-3,0

Andre forbrugsvarer

0,0

0,7

0,2

-0,1

0,3

0,6

 

0,4

0,7

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2018

2019

 

2018

2019

 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Sept.
 

Okt.*
 

Nov.*
 

 

Sept.
-nov.

Sept.
-nov.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

99,5

101,2

111,6

99,5

102,4

111,5

 

104,1

104,5

Fødevarer og andre dagligvarer

94,6

96,8

99,8

94,6

97,2

100,8

 

97,1

97,6

Beklædning mv.

95,1

92,5

101,7

91,5

93,6

97,2

 

96,4

94,1

Andre forbrugsvarer

105,5

107,7

126,3

106,4

109,8

125,9

 

113,2

114,0

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

0,8

2,4

3,3

0,0

1,2

-0,1

 

2,2

0,4

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,3

0,9

2,3

0,0

0,5

1,0

 

0,7

0,5

Beklædning mv.

-1,8

-5,9

-0,8

-3,7

1,1

-4,4

 

-2,8

-2,4

Andre forbrugsvarer

3,4

5,5

4,9

0,8

1,9

-0,3

 

4,6

0,7

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks.

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+0,3 %
Oktober 2019 - november 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2019 - Nr. 484

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation