Gå til sidens indhold

Historisk højt overskud på betalingsbalancen

Betalingsbalancen over for udlandet oktober 2019

I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 23,6 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket er det højeste overskud i nyere tid. Siden september er der sket en stigning på 7,8 mia. kr., hvilket især skyldes en stigning i overskuddet på tjenester. Varerene står dog for over halvdelen af det samlede overskud på de løbende poster i oktober med 14,2 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Patentbetaling påvirker overskuddet på tjenester

Overskuddet på tjenestehandlen udgjorde i oktober 7,1 mia. kr., hvilket er 5,9 mia. kr. højere end for september. Stigningen er primært forårsaget af en stigning i tjenesteeksporten, som følge af en enkeltstående betaling fra udlandet for salg af et danskejet patent. Overskuddet på tjenesterne er også tidligere blevet påvirket af handel med patenter, fx i april 2016, hvor et køb af et patent gav anledning til et underskud på tjenesterne.

Eksport og import af tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for de første ni måneder af 2019 opjusteret med 0,2 mia. kr.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2019

Januar-oktober

2019

 

Oktober

2018

2019

September

Oktober

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

27,4

122,6

162,8

15,8

23,6

Indtægter

139,9

1219,3

1278,4

128,7

135,3

Udgifter

112,4

1096,6

1115,6

112,9

111,7

Varer

15,7

71,9

121,7

12,4

14,2

Eksport

75,2

627,6

683,1

69,0

70,1

Import

59,5

555,7

561,4

56,6

56,0

Tjenester

7,0

36,6

26,6

1,2

7,1

Eksport

46,6

409,7

414,3

41,2

46,8

Import

39,6

373,1

387,7

39,9

39,7

Indkomst

8,2

44,4

46,3

5,5

5,7

Indtægter

16,6

161,1

159,4

16,6

16,4

Udgifter

8,3

116,7

113,2

11,1

10,7

Løbende overførsler

-3,5

-30,3

-31,7

-3,4

-3,3

Indtægter

1,4

20,8

21,6

1,9

2,1

Udgifter

5,0

51,1

53,4

5,3

5,4

Kapitaloverførsler mv.

0,1

0,1

1,1

0,2

0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2019 - Nr. 458

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation