Gå til sidens indhold

2.900 flere lønmodtagere i oktober

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) oktober 2019

I oktober havde 2.900 flere personer et lønmodtagerjob end i september. Dermed har den gennemsnitlige månedlige stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i de første ti måneder af 2019 været på 2.800 personer. Man skal tilbage til kalenderåret 2014, før der har været en lavere gennemsnitlig månedlig stigning i årets ti første måneder. I 2014 var der dengang en gennemsnitlig månedlig stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i årets første ti måneder på 2.500 personer. Det samlede antal lønmodtagere i oktober var på 2.795.800 personer. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udsving i de enkelte sektorer

Fra september til oktober steg antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer med 3.500, mens antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service faldt med 700. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. i virksomheder og organisationer og et fald på 0,1 pct. i offentlig forvaltning og service. Der har været relativt store udsving i begge sektorgrupper i de seneste tre måneder.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

 

August

September

Oktober

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2790852

2792908

2795818

0,1

Offentlig forvaltning og service

837630

834707

834032

-0,1

Virksomheder og organisationer1

1952880

1957824

1961316

0,2

Uoplyst sektor

342

377

470

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

 

August

September

Oktober

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2790852

2792908

2795818

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42018

42081

42294

0,5

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

337625

337443

337306

0,0

Bygge og anlæg

166690

166955

167401

0,3

Handel og transport mv.

696207

699824

700923

0,2

Information og kommunikation mv.

109797

110430

110861

0,4

Finansiering og forsikring

83286

83467

83818

0,4

Ejendomshandel og udlejning

40558

40832

40977

0,4

Erhvervsservice

310352

310162

309842

-0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

884507

881812

881960

0,0

Kultur, fritid og anden service

119468

119524

119967

0,4

Uoplyst aktivitet

343

378

470

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Særlige forhold ved denne udgivelse

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de reviderede tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i tredje kvartal i statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1872 med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal lønmodtagerjob omregnet til fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2019 - Nr. 485

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation