Gå til sidens indhold

900 flere lønmodtagere i september

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) september 2019

I september var der 900 flere personer, som havde et lønmodtagerjob, end i august. Set over de seneste seks måneder har den gennemsnitlige månedlige stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen været på 1.900 personer. Det er den laveste stigning over seks måneder siden de sidste seks måneder af 2013, hvor der var en gennemsnitlig månedlig stigning på 1.700 personer. Det samlede antal lønmodtagere i september var på 2.791.400 personer. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Relativt store udsving i de enkelte sektorer

I begge de to sektorgrupper virksomheder og organisationer og offentlig forvaltning og service har den månedlige udvikling vist relativt store udsving i juli, august og september. Samlet over de tre måneder har der været en stigning i virksomheder og organisationer på 7.800 personer, mens der i offentlig forvaltning og service har været et fald på 1.100 personer. Sektorgruppen virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Juli

August

September

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2790199

2790463

2791361

0,0

Offentlig forvaltning og service

836752

837253

833289

-0,5

Virksomheder og organisationer1

1953114

1952862

1957687

0,2

Uoplyst sektor

333

347

385

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Juli

August

September

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2790199

2790463

2791361

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41862

42029

42039

0,0

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

337746

337603

337512

0,0

Bygge og anlæg

166371

166592

166838

0,1

Handel og transport mv.

697279

696071

699744

0,5

Information og kommunikation mv.

109649

109858

110202

0,3

Finansiering og forsikring

82953

83231

83363

0,2

Ejendomshandel og udlejning

40824

40588

40825

0,6

Erhvervsservice

310298

310501

310427

0,0

Offentlig administration, undervisning og sundhed

883315

884179

880464

-0,4

Kultur, fritid og anden service

119570

119464

119563

0,1

Uoplyst aktivitet

333

348

385

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. november 2019 - Nr. 429

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation