Gå til sidens indhold

Opbremsning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) august 2019

I august var der for tredje gang ud af de seneste fire måneder et stort set uændret antal lønmodtagere sammenlignet med måneden før. I alt har der i de fire måneder været en stigning på 6.300 lønmodtagere. Til sammenligning var der de fire foregående måneder til og med april en stigning på 17.500 lønmodtagere. Det samlede antal lønmodtagere i august var på 2.791.200 personer. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Små ændringer i både det private og det offentlige

Fra juli til august var antallet af lønmodtagere i virksomheder og organisationer, som omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, næsten uændret med en stigning på 600 personer. I offentlig forvaltning og service var der i august 400 færre lønmodtagere end i juli, svarende til en nedgang på 0,1 pct. I begge sektorgrupper var der i juli en betydelig stigning sammenlignet med juni.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Juni

Juli

August

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2785228

2791007

2791219

0,0

Offentlig forvaltning og service

834613

836967

836522

-0,1

Virksomheder og organisationer1

1950290

1953702

1954329

0,0

Uoplyst sektor

325

337

368

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Juni

Juli

August

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2785228

2791007

2791219

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41712

41870

41944

0,2

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

337994

337794

337683

0,0

Bygge og anlæg

166207

166187

166398

0,1

Handel og transport mv.

695510

696968

695772

-0,2

Information og kommunikation mv.

109598

109951

110250

0,3

Finansiering og forsikring

82813

82959

83224

0,3

Ejendomshandel og udlejning

40714

40853

40627

-0,6

Erhvervsservice

310134

311155

312118

0,3

Offentlig administration, undervisning og sundhed

881324

883424

883461

0,0

Kultur, fritid og anden service

118898

119509

119375

-0,1

Uoplyst aktivitet

325

337

369

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. oktober 2019 - Nr. 386

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation