Gå til sidens indhold

3.900 flere lønmodtagere i juli

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juli 2019

Efter to måneder med uændret antal lønmodtagere steg antallet af personer med lønmodtagerjob med 3.900 i juli. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. I alt havde 2.788.900 personer et lønmodtagerjob i juli. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Stigning i både det offentlige og private

I juli steg antallet af lønmodtagere med 2.500 i sektorgruppen virksomheder og organisationer, som omfatter den private sektor og offentlige virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. siden juni. I offentlig forvaltning og service steg lønmodtagerbeskæftigelsen i juli med 1.400 personer svarende til 0,2 pct.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de reviderede tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i andet kvartal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1872 med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal lønmodtagerjob omregnet til fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Maj

Juni

Juli

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2784383

2785008

2788913

0,1

Offentlig forvaltning og service

834273

834623

836072

0,2

Virksomheder og organisationer1

1949781

1950061

1952536

0,1

Uoplyst sektor

329

325

305

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Maj

Juni

Juli

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2784383

2785008

2788913

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41879

41593

41595

0,0

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

338345

338055

338370

0,1

Bygge og anlæg

166608

166283

166396

0,1

Handel og transport mv.

695821

695638

696395

0,1

Information og kommunikation mv.

109438

109592

110016

0,4

Finansiering og forsikring

82517

82804

83023

0,3

Ejendomshandel og udlejning

40618

40751

40874

0,3

Erhvervsservice

309222

309753

310020

0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

880729

881341

882449

0,1

Kultur, fritid og anden service

118878

118874

119470

0,5

Uoplyst aktivitet

329

325

305

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. september 2019 - Nr. 346

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation