Gå til sidens indhold

Uændret antal lønmodtagere i maj

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) maj 2019

Antallet af personer med lønmodtagerjob var i maj 2.784.500, hvilket stort set er uændret i forhold til april. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Både uændret privat og offentlig lønmodtagerbeskæftigelse

Den uændrede lønmodtagerbeskæftigelse i maj i forhold til måneden før ses i såvel sektorgruppen virksomheder og organisationer som i offentlig forvaltning og service. Sektorgruppen virksomheder og organisationer, som omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, har ellers overordnet set været stigende siden foråret 2013, hvor den samlede lønmodtagerbeskæftigelse begyndte at stige.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Marts

April

Maj

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2779408

2784653

2784509

0,0

Offentlig forvaltning og service

832686

833832

833730

0,0

Virksomheder og organisationer1

1946370

1950490

1950433

0,0

Uoplyst sektor

352

331

345

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Marts

April

Maj

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2779408

2784653

2784509

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42103

41981

42014

0,1

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

339217

339151

338929

-0,1

Bygge og anlæg

166801

166809

166649

-0,1

Handel og transport mv.

693118

695923

695426

-0,1

Information og kommunikation mv.

108842

109117

109399

0,3

Finansiering og forsikring

82293

82368

82423

0,1

Ejendomshandel og udlejning

40371

40503

40580

0,2

Erhvervsservice

308905

309384

309789

0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

878852

880206

880132

0,0

Kultur, fritid og anden service

118555

118892

118841

0,0

Uoplyst aktivitet

352

320

327

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juli 2019 - Nr. 276

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. august 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation