Gå til sidens indhold

Forbrugerpriserne stiger lidt

Forbruger- og nettoprisindeks oktober 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,6 pct. i oktober i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er større end i september, hvor den årlige stigning var 0,5 pct. Det er især hovedgrupperne andre varer og tjenester og bolig, der trækker indekset op i oktober i forhold til september. I disse to hovedgrupper er det primært prisstigninger på hhv. gebyr til banker mv., tasker, rygsække o.l. samt elektricitet, der bidrager til den højere årsstigning.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Elektricitet, flyrejser og tøj trak indekset op

Fra september til oktober steg forbrugerprisindekset 0,4 pct. Elektricitet, flyrejser og tøj trak indekset op med 0,26 procentpoint. Omvendt trak hotelovernatninger, fødevarer og alkoholiske drikkevarer indekset ned med 0,07 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Sept. - okt. 2019

 

 

Okt. 2018 - okt. 2019

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,4

 

forbrugerprisindekset

 

0,6

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Elektricitet

2,51

0,12

 

Husleje

21,03

0,18

Flyrejser

0,58

0,09

 

Fødevarer

10,41

0,18

Tøj

3,52

0,05

 

Fjernvarme

1,99

0,13

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Hotelovernatninger

0,60

-0,03

 

Elektricitet

2,51

-0,17

Fødevarer

10,41

-0,02

 

Brændstof

2,45

-0,11

Alkoholiske drikkevarer

1,74

-0,02

 

Tøj

3,52

-0,11

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Årsudviklingen i priserne er steget for varer og uændret for tjenester

I oktober 2019 var årsudviklingen på varer minus 0,3 pct., hvilket er et mindre fald end i september, hvor årsudviklingen lå på minus 0,4 pct. De faldende priser på varer set over et år skyldes bl.a., at priserne på el og benzin er lavere i forhold til for et år siden. Oktober måneds årsstigning på tjenester var ligesom septembers på 1,2 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i oktober. Stigningen på 2,2 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 3,2 pct., hvilket i høj grad skyldes lavere priser på tøj.

Lavere priser på alkoholiske drikkevarer den seneste måned

Den seneste måned har alkoholiske drikkevarer og tobak samt kommunikation haft det største prisfald. Begge er faldet med 0,5 pct., hvilket hovedsageligt skyldes lavere priser på vin og køb af mobiltelefoner. Beklædning og fodtøj steg 1,3 pct., hvilket hovedsageligt skyldes højere priser på tøj.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2018

2019

Ændring

 

Vægte pr.
januar
2019

Okt.

 

Sept.

Okt.

Sept. 2019
- okt. 2019
 

Sept. 2018
- sept. 2019
 

Okt. 2018
- okt. 2019
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,7

102,9

103,3

0,4

0,5

0,6

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,84

102,9

104,4

104,2

-0,2

1,3

1,3

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

102,0

103,5

103,0

-0,5

1,2

1,0

Beklædning og fodtøj

4,37

98,9

94,5

95,7

1,3

-3,4

-3,2

Bolig

29,72

103,6

103,6

104,0

0,4

0,2

0,4

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,34

98,0

96,6

97,8

1,2

-0,3

-0,2

Sundhed

2,98

101,3

102,5

103,1

0,6

1,6

1,8

Transport

12,41

103,8

103,1

103,7

0,6

0,1

-0,1

Kommunikation

2,12

85,5

85,6

85,2

-0,5

0,2

-0,4

Fritid og kultur

11,31

103,4

104,3

104,9

0,6

1,6

1,5

Uddannelse

0,85

110,4

111,9

112,8

0,8

2,4

2,2

Restauranter og hoteller

6,28

106,3

108,4

108,0

-0,4

1,9

1,6

Andre varer og tjenester

9,51

103,8

104,1

104,4

0,3

-0,1

0,6

Varer

47,59

99,6

98,9

99,3

0,4

-0,4

-0,3

Tjenester

52,41

105,7

106,7

107,0

0,3

1,2

1,2

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

102,7

103,2

103,5

0,3

0,7

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,1

103,4

103,8

0,4

0,6

0,7

HICP i alt

102,3

102,4

102,9

0,5

0,4

0,6

HICP-CT i alt

102,7

102,8

103,3

0,5

0,4

0,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. november 2019 - Nr. 413

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation