Gå til sidens indhold

Udsving i eksport af bygge- og anlægstjenester

Udenrigshandel med tjenester 3. kvt. 2019

Der var desværre byttet om på angivelsen af landende Kina og Norge i anden tabel. Det er nu rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Eksporten af tjenester steg med 1,6 pct. i tredje kvartal 2019, mens importen steg 0,2 pct. Det viser kvartalstallene for Udenrigshandel med tjenester, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Stigningen i eksporten skyldes især en stigning i bygge- og anlægstjenester på 29,9 pct til 12,2 mia. kr. Dette skal dog ses i lyset af, at eksporten af bygge- og anlægstjenester i de første ni måneder af 2019 er faldet i forhold til samme periode sidste år.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Eksport af bygge- og anlægstjenester er faldet i 2019 efter rekordår i 2018

I perioden fra januar til september 2019, var Danmarks eksport af bygge- og anlægstjenester på 28,9 mia. kr. Det er 38 pct. lavere end for samme periode i 2018, som var et rekordhøjt år for både import og eksport af bygge- og anlægstjenester. Importen af bygge- og anlægstjenester beløb sig til 36,9 mia. kr., mens eksporten var på 61,3 mia. kr. for hele 2018. Det er især eksporten til Storbritannien og Tyskland, der var medvirkende til den store stigning i 2018. For 2018 var eksporten af bygge- og anlægstjenester til Storbritannien på 33,0 mia. kr., svarende til 54 pct. af den samlede danske eksport af bygge- og anlægstjenester.

Eksport og import af bygge- og anlægstjenester, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/uhtx.

Revisioner fra 2016 til og med juni 2019

I forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen i oktober er der foretaget en ordinær revision af Udenrigshandel med tjenester for 2016 og frem til og med juni 2019. Læs mere om revisionerne i notatet Særlige forhold ved offentliggørelse af Betalingsbalance og Nationalregnskab i efteråret 2019. Derudover er der siden sidste offentliggørelse, implementeret en ny model for sæsonkorrektion, som også har givet anledning til revisioner.

Ændringer siden sidste offentliggørelse

 

Eksport

Import

Tjeneste-
balance

 

mia. kr.

2016

4,4

-4,2

8,6

2017

19,5

6,0

13,5

2018

53,0

10,1

42,9

20191

15,6

2,2

13,5

1 Første to kvartaler af 2019.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for betalingsbalancen, udenrigshandel med varer og udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i udenrigshandel med tjenester afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2. kvt. 2019

3. kvt. 2019

2. kvt. 2019

3. kvt. 2019

2. kvt. 2019

3. kvt. 2019

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

Tjenestebalance

6,0

13,5

6,8

8,6

 

 

 

Eksport

124,3

132,6

123,7

125,7

4,1

1,6

-0,1

Forarbejdningstjenester mv.

1,3

1,2

1,3

1,2

18,4

-12,9

-1,1

Søtransport

53,4

53,4

53,0

53,1

3,5

0,0

6,6

Lufttransport

6,5

7,0

6,3

6,7

-2,0

5,6

4,2

Øvrig transport

6,9

6,6

7,0

6,6

5,2

-5,5

8,3

Rejser

15,3

22,1

14,6

14,6

-0,5

0,2

1,8

Bygge- og anlægstjenester

9,5

12,2

9,4

12,2

26,5

29,9

-37,8

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,4

1,7

1,5

-3,9

-15,1

4,1

Royalties og licenser

4,5

4,4

5,1

4,8

2,2

-5,9

-6,5

Telekom.- og computertjenester mv.

8,5

8,1

8,4

8,4

1,4

-0,2

1,8

Andre forretningstjenester

15,3

14,8

15,5

15,4

4,7

-0,7

12,1

Øvrige tjenester

1,4

1,4

1,4

1,5

-2,5

3,6

-2,6

Import

118,3

119,0

116,9

117,1

3,9

0,2

3,5

Forarbejdningstjenester mv.

3,1

3,3

3,1

3,3

0,7

5,7

2,2

Søtransport

40,6

42,2

40,7

42,4

3,8

4,1

9,1

Lufttransport

5,6

6,1

5,6

5,9

3,6

4,8

0,4

Øvrig transport

7,0

6,8

7,0

6,8

4,8

-2,5

7,2

Rejser

19,2

19,0

17,4

16,9

5,3

-2,8

2,4

Bygge- og anlægstjenester

6,2

5,5

6,2

5,5

31,8

-11,9

-43,9

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,7

1,7

1,7

8,8

-1,6

8,4

Royalties og licenser

2,8

2,8

2,8

2,8

6,5

-0,6

13,6

Telekom.- og computertjenester mv.

10,7

9,9

10,8

10,0

12,7

-7,6

6,9

Andre forretningstjenester

18,2

18,6

18,4

18,8

-8,6

2,5

14,7

Øvrige tjenester

3,2

3,1

3,2

3,1

6,3

-1,5

12,4

1 1.-3. kvt. 2019 i forhold til 1.-3. kvt. 2018.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande

 

Eksport

Import

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Faktisk

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Faktisk

 

 

Sæson-
korr.

2. kvt.
2019

3. kvt.
2019

År til
dato1

 

Sæson-
korr.

2. kvt.
2019

3. kvt.
2019

År til
dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

mia. kr.

procentvis ændring

I alt

132,6

125,7

4,1

1,6

-0,1

119,0

117,1

3,9

0,2

3,5

EU

64,7

60,1

3,8

5,4

-7,0

66,4

63,6

5,9

-3,2

-1,4

Tyskland

14,7

12,3

9,6

-3,9

-8,6

12,4

12,1

-0,8

1,5

-4,3

Sverige

12,0

11,4

0,0

1,2

0,2

8,4

8,1

1,7

0,2

-3,1

Storbritannien

14,5

14,5

5,3

44,1

-26,9

13,2

13,2

7,4

-3,4

-16,1

Nederlandene

4,1

3,9

0,3

2,0

-0,2

3,9

3,9

0,5

-2,6

-4,9

Verden
uden for EU

67,9

65,6

4,5

-1,6

6,9

52,7

53,5

1,5

4,5

10,3

USA

13,0

13,0

10,9

-6,0

16,7

12,5

13,0

-5,5

0,3

16,0

Norge

9,9

8,1

-1,4

1,8

7,5

4,0

4,2

0,7

1,8

6,6

Kina

4,4

4,1

3,4

-1,5

2,2

3,4

3,4

7,6

-1,9

3,0

Schweiz

4,4

4,4

17,1

-2,6

-1,0

1,7

1,7

7,7

17,5

2,7

BRIK²

8,9

8,7

3,4

-3,1

8,6

6,7

6,7

8,2

-0,1

10,4

1 Se note til første tabel.
2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s2.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. november 2019 - Nr. 415

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation