Gå til sidens indhold

Varer trækker overskuddet på betalingsbalancen

Betalingsbalancen over for udlandet juli 2019

I juli var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 15,1 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket er et fald på 0,5 mia. kr. i forhold til juni. Overskuddet er især trukket af et overskud på varer på 14,8 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Danmark har mistet markedsandele i eksporten til Tyskland

Danmarks samlede eksport af varer og tjenester til det største eksportmarked, Tyskland, har de seneste år været stagnerende. Samtidig er Tysklands samlede import af varer og tjenester fra alle lande steget. Det betyder, at Danmark, især i de seneste år, har mistet markedsandele sammenlignet med andre lande.

Danmarks eksport til Tyskand sammenholdt med Tysklands samlede importKilde: Egne beregninger som ikke kan genfindes i Statistikbanken og Eurostat.

Ny tidsmæssig indplacering af ekstraordinær patentindtægt i 2017

Der vil blive foretaget en periodisering af en større enkeltstående betaling fra udlandet for brug af danskejet patent, som i øjeblikket er placeret i februar 2017. Den nye tidsmæssige indplacering indarbejdes i august offentliggørelsen 9. oktober 2019 af betalingsbalancen og efterfølgende i det årlige nationalregnskab, som offentliggøres 7. november 2019 og det kvartalsvise nationalregnskab den 29. november 2019. Se mere om det ekstraordinære forhold i 2017 i notatet Nyt om periodisering af den ekstraordinære indtægt i 2017.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2019

Januar-juli

2019

 

Juli

2018

2019

Juni

Juli

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

19,2

56,5

92,2

15,6

15,1

Indtægter

131,2

818,8

869,5

125,5

127,6

Udgifter

112,0

762,4

777,3

109,9

112,6

Varer

17,7

55,6

96,2

14,9

14,8

Eksport

72,0

441,9

480,1

69,7

71,1

Import

54,3

386,3

383,9

54,8

56,3

Tjenester

-0,4

-3,7

-6,4

-0,6

-0,6

Eksport

42,7

251,7

264,0

38,1

39,0

Import

43,1

255,4

270,5

38,7

39,7

Indkomst

5,4

25,7

24,9

4,3

4,0

Indtægter

14,8

109,8

109,3

15,8

15,3

Udgifter

9,4

84,2

84,4

11,5

11,3

Løbende overførsler

-3,5

-21,1

-22,4

-3,0

-3,1

Indtægter

1,7

15,4

16,2

1,9

2,2

Udgifter

5,2

36,6

38,6

5,0

5,3

Kapitaloverførsler mv.

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster nedjusteret med 1,6 mia. kr. for januar-juni 2019, mens overskuddet for 2018 er opjusteret med 1,2 mia. kr.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. september 2019 - Nr. 331

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation