Gå til sidens indhold

6 mio. indbyggere i Danmark i 2026

Befolkningsfremskrivninger 2019-2060

Den seneste befolkningsfremskrivning fra primo 2019 viser, at det samlede befolkningstal forventes at vokse med 268.000 personer - eller 4,6 pct. - frem mod 2030, hvorfor det samlede befolkningstal i Danmark forventes at runde 6 mio. i løbet af 2026. Selvom befolkningstallet forventes at stige, viser fremskrivningen, at befolkningtilvæksten forventes at være aftagende i samme periode. Det skyldes, at nettoindvandringen forventes at fortsætte med at falde på kort sigt. Den faldende befolkningstilvækst afspejler sig også på kommunalt niveau.

Befolkningstilvækst fra 2019 til 2030Kilde: www.statistikbanken.dk/frkm119.

Om befolkningsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivningen udarbejdes årligt i et samarbejde mellem DREAM og Danmarks Statistik. Fremskrivningen er udtryk for en teknisk beregning af befolkningsudviklingen i fremtiden. Den er baseret på forudsætninger om tidligere års dødsfald, fødsler, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner. Grundlaget for fremskrivningen ændrer sig fra år til år i takt med ændrede forudsætninger, herunder beslutninger og hændelser i ind- og udland, der kan ændre resultatet både på nationalt niveau samt landsdels- og kommunalt niveau. Fremskrivningen skal derfor ikke opfattes som en forudsigelse af, hvordan Danmarks befolkning faktisk vil se ud i fremtiden, men som en teknisk beregning, der forudsætter, at den faktiske udvikling følger antagelserne i beregningerne.

11 kommuner med over 100.000 indbyggere i 2030

Den nuværende tendens med en befolkning, der især koncentreres i de store og mellemstore byer forventes at fortsætte. 11 kommuner (København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Vejle, Randers, Viborg, Horsens og Silkeborg) forventes at have rundet 100.000 indbyggere i 2030. Pr. 1. januar 2019 havde syv kommuner (København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Vejle) over 100.000 indbyggere.

Dette fremgår også af fordelingen af den forventede befolkningstilvækst mellem landsdelene. Befolkningstilvæksten er især knyttet til udviklingen i Byen København og Østjylland, som repræsenterer hhv. 31,7 pct. og 26,5 pct. af den samlede forventede befolkningstilvækst på landsplan.

Hver femte indbygger er 65+ i 2030

Fremskrivningen viser, at trenden med en stadigt stigende andel ældre i befolkningen fortsætter. I 2030 forventes 22,4 pct. af befolkningen at være ældre end 65 år - mod 19,6 pct. i 2019.

På kommunalt niveau viser fremskrivningen, at antallet af kommuner, hvor mere end 20 pct. af befolkningen er 65+ år, øges fra 66 i 2019 til 85 i 2030. Således vil kun kommuner med store studiebyer og enkelte andre kommuner i Storkøbenhavn samt Skanderborg Kommune have en befolkning, hvor andelen af ældre udgør mindre end 20 pct. af kommunens samlede befolkning. 18 kommuner vil tilmed have en andel af 65+ årige, som er højere end 30 pct. mod kun seks kommuner i 2019.

Forandring fra 2019 til 2030 for de 65+ åriges andel af befolkningenKilde: www.statistikbanken.dk/frld119.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. maj 2019 - Nr. 189

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Yderligere information om fremskrivningen samt den anvendte metode og forudsætninger findes på www.dst.dk/doku/befolkningsfremskrivning, på emnesiden samt på www.dreamgruppen.dk. Anvendt lovgrundlag: Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation