Gå til sidens indhold

Faldende folketal i de små byer og landdistrikter

Byopgørelsen 1. januar 2019

I langt de fleste sjællandske, fynske samt i en del jyske kommuner faldt folketallet i kommunernes små byer (inkl. landdistrikterne) med op til 5 pct. pr. 1. januar 2019 sammenlignet med 2010. I Nordjylland, med undtagelse af Aalborg og Rebild Kommuner, og ned langs hele vestkysten, med undtagelsen af Esbjerg og Varde, faldt kommunernes små byers folketal mellem 5 pct. og 16 pct. Folketallet i de små byer i Lolland, Morsø, Langeland, Lemvig, Bornholm og Ærø Kommuner er faldet med mellem 10 og 16 pct. I Aarhus og Odense Kommune og flere kommuner omkring Aarhus og i Hovedstadsregionen samt Stevns og Fanø Kommuner steg folketallet i kommunernes byer med op til 2.000 indbyggere (inkl. landdistrikterne).

Udviklingen i kommunernes byer og landdistrikter med op til 2.000 indbyggere

Aldersgennemsnittet højest i byer med mellem 5.000 og 9.999 indbyggere

Den gennemsnitligt ældste befolkning bor i byer med mellem 5.000 og 9.999 indbyggere pr. 1. januar 2019 og har en gennemsnitsalder på 44,1 år. Den gennemsnitligt yngste befolkning på 37,6 år lever i tre store byer nemlig Aarhus, Odense og Aalborg. Landdistrikterne havde med 42,5 år den yngste befolkning sammenlignet med byer med op til 20.000 indbyggere.

Aldersgennemsnittet i landdistrikterne steget med 3,7 år

Gennemsnitsalderen i landdistrikterne er sammenholdt med 1. januar 2010 steget med 3,7 år. Aldersgennemsnittet i hovedstadsområdet er faldet med 0,1 år sammenholdt med 2010 og er faldet fra 38,2 i 2010 til 38,1 i 2019. I hele perioden 2011 til 2018 lå aldersgennemsnittet på 38 år.

Gennemsnitsalder 1. januar 2010 og 1. januar 2019 efter byens størrelse

Færre indbyggere i landdistrikterne og flere i hovedstadsområdet

I løbet af 2018 er befolkningen i landdistrikterne faldet med 2.647 personer eller 0,4 pct. til nu at ligge på 690.776 personer. Landdistrikternes befolkning udgør 11,9 pct. af hele befolkningen pr. 1. januar 2019. Den fordeler sig med 10,3 pct. i bebyggelser med mellem 1 og 99 indbyggere og. 1,6 pct. i bebyggelser med mellem 100 og 199 indbyggere. I hovedstadsområdet og de tre store byer steg antallet med hhv. 0,9 pct. og 1,3 pct.  

Befolkningen i hovedstadsområdet, øvrige byområder og landdistrikter. 1. januar

 

Antal
byområder

Antal
indbyggere

Indbyggere i pct.
af hele befolkningen

Indbyggere i pct.
kumuleret

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Hele landet

5781190

5806081

100,0

100,0

100,0

100,0

Byområder

1414

1410

5076915

5104888

87,8

87,9

Hovedstadsområdet1

1

1

1308893

1320629

22,6

22,7

22,6

22,7

Byområder i øvrigt med:

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 indbyggere og derover

3

3

565481

572595

9,8

9,9

32,4

32,6

50.000-99.999 indbyggere

6

7

361587

413000

6,3

7,1

38,7

39,7

20.000-49.999 indbyggere

24

23

765755

725954

13,2

12,5

51,9

52,2

10.000-19.999 indbyggere

30

30

421646

423201

7,3

7,3

59,2

59,5

5.000-9.999 indbyggere

59

58

414455

411385

7,2

7,1

66,4

66,6

2.000-4.999 indbyggere

172

176

527859

538575

9,1

9,3

75,5

75,9

1.000-1.999 indbyggere

216

213

305747

297934

5,3

5,1

80,8

81,0

500-999 indbyggere

313

310

219704

216427

3,8

3,7

84,6

84,7

250-499 indbyggere

418

416

147468

146764

2,6

2,5

87,2

87,3

200-249 indbyggere

172

173

38320

38424

0,7

0,7

87,8

87,9

Landdistrikter

693423

690776

12,0

11,9

1-99

598796

597599

10,4

10,3

100-199

94627

93177

1,6

1,6

Uden fast bopæl

10852

10417

0,2

0,2

1 Hovedstadsområdet omfatter København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, dele af Ballerup, Rudersdal og Furesø, samt Ishøj By og Greve Strand By.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. april 2019 - Nr. 162

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR) og kortdata fra SDFI (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation