Gå til sidens indhold

For tredje år i træk stiger antallet af ofre for vold

Ofre for kriminalitet 2018

For tredje år i træk stiger antallet af ofre for vold mod privatperson. Der var 13.863 ofre for vold i 2018, mens tallet var 12.848 i 2017. Udviklingen svarer til en stigning på 8 pct. Kvinder udsættes i mindre grad end mænd for vold, og der var i 2018 5.246 kvinder, der var ofre for denne type forbrydelse, mod 8.561 mænd (56 ofre var med uoplyst køn). Alligevel var det andelen af kvinder, der var udsat for vold, som steg mest fra 2017 til 2018 med 10 pct., mens antallet af mandlige voldsofre steg 7 pct. Mænd og kvinders andel af vold mod privatperson i alt har ændret sig, siden Danmarks Statistik begyndte at lave statistik om ofre i 2001. Hvor fordelingen dengang var ca. 70-30, er den i 2018 nærmere 60-40. Vold mod privatperson er en sum af simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold (§§ 244, 245 og 246 i Straffeloven).

Ofre for vold mod privatperson

Vold mod personer i offentlig tjeneste rammer faggrupper forskelligt

Samlet set faldt antal ofre for vold mod nogen i offentlig tjeneste med 1 pct. i forhold til sidste år. Men når man fordeler på udvalgte stillingsgrupper, er det ikke alle, der har oplevet fald. Mens vold mod personer, der underviser børn i 1.-10. klasse, samt personer beskæftiget med specialpædagogisk arbejde, faldt ca. 20 pct. fra 2017 til 2018, steg antallet af ofre for vold mod personer, der udfører social- og sundhedsarbejde, med 13 pct.

Stadig færre fængselsbetjente registreres som ofre

Blandt fængselsbetjentene var der for andet år i træk et fald i antallet, der blev registreret som ofre for vold. I 2017 var der 413, og i 2018 faldt det 6 pct. til 388 personer. Ofre for vold mod socialrådgivere og sygeplejesker er næsten uændret i forhold til 2017.

Ofre for vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste. Udvalgte stillingsgrupper

Stigning i vold mod polititjenestemænd

Hvor det samlede antal ofre for vold og trusler mod offentlig myndighed samlet set er næsten uændret i forhold til sidste år, er antallet af registrerede ofre for vold og trusler mod polititjenestemænd steget fra 2017 til 2018. Antallet var i 2018 på 1.486 ofre, hvilket er 5 pct. flere end i 2017.

12 pct. fald i det samlede antal ofre for forbrydelser

På trods af stigningen af ofre for forskellige overtrædelsestyper, som de ovennævnte typer vold samt ofre for seksualforbrydelser, har der samlet været et fald fra 2017. Her var 84.473 personer registreret som ofre for kriminalitet, mens tallet var 74.491 i 2018 - det svarer til et fald på 12 pct. Faldet skyldes bl.a., at 9.500 færre var ofre for taske- og lommetyverier i 2018.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. marts 2019 - Nr. 92

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. marts 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation