Gå til sidens indhold

Mænd får oftere betaling for overarbejde end kvinder

Arbejdskraftundersøgelsen (tema) 1. kvt. 2017

14 pct. af de beskæftigede med en lønaftale angiver at have overarbejde i den referenceuge, de spørges ind til. Der er lidt flere mænd end kvinder, der angiver at have haft overarbejde. I første kvartal 2017 har 17 pct. af mændene haft overarbejde, mens det samme gælder for 12 pct. af kvinderne. For mændenes vedkommende er det mere end hver tredje, der får betaling for overarbejdet, mens det kun gælder for hver fjerde af kvinderne. Dette viser tal fra den kvartalsvise arbejdskraftundersøgelse.

Andelen af betalt og ubetalt overarbejde samt afspadsering fordelt på køn. 1. kvt. 2017

Overarbejdet er ofte ubetalt

Blandt dem, der har overarbejde, angiver 36 pct. at have ubetalt overarbejde, mens 32 pct. angiver at få betaling for overarbejdet. 26 pct. forventer at afspadsere overarbejdet, og 6 pct. angiver, at de ikke ved om - eller hvordan timerne vil blive godtgjort.

Kvinder afspadserer ofte overarbejdet

Ligesom med betalt overarbejde er der også en større andel af mændene end af kvinderne, der har ubetalt overarbejde. 38 pct. af mændene får ikke betaling for overarbejdet, mens der for kvinderne er tale om 33 pct. Samtidig afspadserer kvinderne oftere end mændene overarbejdet. 36 pct. af kvinderne afspadserer overarbejdet, mens det kun er hver femte mand, der angiver at have afspadseret overarbejdet.

Der betales for overarbejdet inden for bygge og anlæg

Fordelt på brancher er det især information og kommunikation og erhvervsservice, hvor der er en stor andel, der har overarbejde. Mere end hver femte inden for disse brancher angiver at have arbejdet over, mens der inden for offentlig administration kun er tale om hver tiende.

Bygge- og anlægsbranchen er den branche, hvor man oftest får betaling får overarbejdet. Halvdelen inden for bygge og anlæg angiver, at de får betalt overarbejdet. Information og kommunikation er den branche, hvor overarbejdet oftest er ubetalt, idet 49 pct. af dem, der har overarbejdet, angiver at overarbejdet er ubetalt.

Andelen af personer med overarbejde - og andelen heraf der er betalt og ubetalt - fordelt på branche,
1. kvt. 2017

 

Betalt overarbejde

Ubetalt overarbejde

Overarbejde i alt

 

pct.

I alt

32

36

14

Information og kommunikation

29

49

23

Erhvervsservice

29

35

22

Industri mv.

30

41

18

Handel og transport

38

44

14

Bygge og anlæg

50

29

14

Offentlig administration

28

29

10

Nyt fra Danmarks Statistik

6. juni 2017 - Nr. 234

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper i alle europæiske lande. Der er siden 2010 blevet spurgt ind til sort arbejde i Arbejdskraftundersøgelsen én gang årligt. Metoden til at afgrænse sort arbejde er i overensstemmelse med Nationalregnskabets metode.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Befolkningens arbejdsmarkedsstatus