Gå til sidens indhold

Hver tredje malkeko er i Sydjylland

Kvægbestanden 30. juni 2019

I Sydjylland findes 207.000 malkekøer, hvilket er 36 pct. af Danmarks 567.000 malkekøer pr. 30. juni 2019. 90 pct. af malkekøerne findes i Jylland. På landsplan faldt den samlede bestand af kvæg med 3,1 pct. til 1.512.000 stk. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Malkekøerne blev 1,5 pct. færre, mens der var større nedgang i bestanden af tyre, kvier og ammekøer. Den mest udbredte kvægrace i Danmark er Dansk Holstein, som udgør over 50 pct. af alt kvæg.

Antal malkekvæg 30. juni 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5.

Færre bedrifter med malkekøer men højere produktion

I løbet af seks år er hver fjerde bedrift med malkekøer forsvundet, viser de seneste tal fra landbrugs- og gartneritællingen 2018 (se www.statistikbanken.dk/hdyr2). Der var 2.884 bedrifter med malkekøer i 2018 mod 3.886 bedrifter i 2012. I samme periode er den gennemsnitlige besætningsstørrelse steget fra 151 malkekøer til 200. Samlet set er antallet af malkekøer samtidig faldet 2 pct., men på trods af det er produktionen af mælk steget (se www.statistikbanken.dk/ani7), hvilket skyldes, at malkekøerne har haft en ydelsesfremgang hvert år.

Mælkeproducenterne klarede sig økonomisk bedst i 2018

De seneste tal for økonomien viser, at mælkeproducenter havde en bedre indtjening i 2018 end svineproducenter, pelsdyravlere og planteavlere - se mere i Regnskabsstatistik for landbrug (Nyt fra Danmarks Statistik 2019:268). De konventionelle bedrifter med malkekvæg havde et driftresultat på 0,70 mio. kr. og de økologiske bedrifter 0,65 mio. kr. Der var dog tale om en nedgang i resultatet i forhold til året før som følge af en lavere mælkepris i 2018 end i 2017, selvom ydelsen steg i 2018 - se mere på www.statistikbanken.dk/ani7.

Kvægbestanden

 

2018

2019

Ændring

 

30. juni

30. sept.

31. dec.

31. marts

30. juni

30. juni 2018
- 30. juni 2019

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1560453

1546376

1530136

1512569

1512216

-48237

-3,1

Tyre og stude

261332

256172

252178

244809

240254

-21078

-8,1

Under ½ år

126974

124899

114700

109745

114179

-12795

-10,1

½ år-<1 år

89742

88836

98818

94414

82638

-7104

-7,9

1-<2 år

32957

30739

28179

30050

31956

-1001

-3,0

2 år og over

11659

11698

10481

10600

11481

-178

-1,5

Kvier

632510

628082

622990

617392

618327

-14183

-2,2

Under ½ år

164785

167576

161306

156882

159462

-5323

-3,2

½ år-<1 år

156174

150982

158762

161020

153821

-2353

-1,5

1-<2 år

261301

259773

256108

255342

260159

-1142

-0,4

2 år og over

50250

49751

46814

44148

44885

-5365

-10,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

182807

175495

176398

178806

178924

-3883

-2,1

1-<2 år

154346

147578

149520

154744

155109

763

0,5

2 år og over

28461

27917

26878

24062

23815

-4646

-16,3

Køer

666611

662122

654968

650368

653635

-12976

-1,9

Malkekøer

575423

572247

569959

566210

566639

-8784

-1,5

Ammekøer

91188

89875

85009

84158

86996

-4192

-4,6

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 30. juni 2019

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

240254

618327

566639

86996

1512216

Region Hovedstaden

5583

11454

8566

3477

29080

København og Nordsjælland2

2794

5051

2250

3022

13117

Landsdel Bornholm

2789

6403

6316

455

15963

Region Sjælland

16580

28861

17973

10961

74375

Region Syddanmark

85864

246018

236989

23928

592799

Landsdel Fyn

15186

36396

30477

5223

87282

Landsdel Sydjylland

70678

209622

206512

18705

505517

Region Midtjylland

76958

185969

169612

26543

459082

Landsdel Østjylland

23192

49223

38012

11234

121661

Landsdel Vestjylland

53766

136746

131600

15309

337421

Region Nordjylland

55269

146025

133499

22087

356880

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. juli 2019 - Nr. 280

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation