Gå til sidens indhold

Fortsat færre anbragte børn i 2018

Støtte til udsatte børn og unge 2018

13.823 børn og unge var anbragt uden for hjemmet ved udgangen af 2018. Det er et mindre fald på 191 anbragte børn og unge svarende til lidt mere end 1 pct. i forhold til året før. I perioden 2011 frem til 2018 er antallet af anbragte børn og unge mellem 0-22 år reduceret med 8 pct. Dette dækker over en variation i aldersgrupperne, idet de yngste på 0-5 år oplevede et fald på 2 pct., de 6-11-årige en stigning på 8 pct., de 12-17-årige et fald på 16 pct. og de 18-22-årige, som var i efterværn, et fald på 3 pct.

Antal anbragte børn og unge pr. 31. december 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/anbaar7.

Anbringelserne resulterer oftest i familiepleje

De mest anvendte anbringelsesformer er familiepleje, som udgør 63 pct., døgninstitution, som udgør 17 pct., og ophold på opholdssted for børn og unge, der dækker 14 pct. af alle anbringelser. Andelen af børn i familiepleje er højere end i 2011, hvor andelen var 52 pct. For døgninstitution og opholdssted for børn og unge var andelen hhv. 20 pct. og 17 pct. i 2011.

10 pct. færre anbringelser iværksat i 2018

I 2018 blev der iværksat 3.871 nye anbringelser, mens der i 2017 blev iværksat 4.288 anbringelser. Antallet af iværksatte anbringelser er således reduceret med 10 pct. på et år. Reduktionen i iværksatte anbringelser er nogenlunde ligeligt fordelt på anbringelsessted, hvor faldet fra 2017 i familiepleje var på 9 pct., døgninstitution på 9 pct. og opholdssted for børn og unge på 10 pct. Iværksatte anbringelser uden samtykke var 404 i 2018, hvor tallet i 2017 var 403.

Andel i forhold til befolkningen

Andelen af anbragte børn og unge i forhold til befolkningen fra 0-22 år udgjorde 0,90 pct. i 2018. Dette er et fald i forhold til 2011, hvor andelen udgjorde 0,96 pct. Faldet dækker over en stigning for aldersgruppen 6-11 år fra 0,95 pct. i 2011 til 1,03 pct. i 2018, mens der i aldersgruppen 12-17 år og for unge i efterværn har været et fald.

Anbragte børn og unge 0-22-årige, opdelt efter anbringelsestype

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

antal

Anbragte i alt, personer

14978

14910

14667

14380

14180

14099

14014

13823

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 år

1608

1667

1690

1616

1566

1558

1572

1572

6-11 år

3141

3182

3183

3260

3301

3366

3368

3393

12-17 år

8055

7837

7519

7195

7047

7059

6981

6750

Efterværn med døgnophold 18-22 år (§76.3.1)

2174

2224

2274

2308

2264

2113

2086

2100

Anbringelse med samtykke (§52.3.7)

10585

10258

9786

9295

9040

9002

8847

8543

Anbringelse uden samtykke (§58)

1799

1983

2122

2231

2353

2469

2592

2713

Øvrige

420

445

485

546

523

515

489

467

Iværksættelser i alt, personer

4357

4212

3973

4155

4252

4518

4288

3871

Efterværn med døgnophold 18-22 år (§76.3.1)

1161

1051

1168

1228

1254

1244

1144

1026

Anbringelse med samtykke (§52.3.7)

2488

2417

2134

2063

2252

2491

2400

2107

Anbringelse uden samtykke (§58)

279

337

252

299

350

394

403

403

Øvrige

429

407

419

565

396

389

341

335

 

andel i pct.

Anbragte børn ift. 0-22 år i befolkning

0,96

0,96

0,95

0,93

0,92

0,91

0,91

0,9

0-5 år

0,42

0,44

0,46

0,45

0,43

0,43

0,44

0,43

7-11 år

0,95

0,97

0,97

0,98

0,98

1,00

1,00

1,03

12-17 år

1,92

1,88

1,83

1,76

1,73

1,74

1,72

1,66

Efterværn med døgnophold 18-22 år (§76.3.1)

0,61

0,61

0,61

0,62

0,6

0,56

0,56

0,57

Anm.: Paragrafferne i parenteserne henviser til Serviceloven.
Kilde: www.statistikbanken.dk/anbaar2, anbaar8 og folk1a.

Anbragte børn og unge 0-22-årige, opdelt efter anbringelsessted

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

antal

Anbringelsessted uden for hjemmet

14978

14910

14667

14380

14180

14099

14014

13823

Plejefamilie1

7734

7989

8135

8243

8412

8612

8683

8703

Eget værelse eller lignende

1047

983

852

786

719

639

600

571

Døgninstitution2

3024

2935

2841

2736

2598

2579

2456

2366

Kost- og eller efterskole

502

467

453

396

318

258

235

207

Opholdssted for børn og unge

2534

2424

2282

2106

2039

1947

1989

1921

Øvrige

137

112

104

113

94

64

51

55

1 Omfatter netværksplejefamilie, almindelig og kommunal plejefamilie samt plejefamilie efter §76a.
2 Omfatter Døgninstitution almindelig og sikret afdeling samt delvis lukke døgninstitution.
Kilde: www.statistikbanken.dk/anbaar5.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. september 2019 - Nr. 355

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra landets kommuner om børn og unge mellem 0-22 år, der fik sociale støtteforanstaltninger pr. 31. december.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation