Gå til sidens indhold

Danmarks ØMU-gæld blandt EU's laveste

Offentligt underskud og gæld i EU-landene 2018 (april-indberetning)

Danmark havde i 2018 den femtelaveste offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) blandt EU-landene, set i forhold til BNP (bruttonationalproduktet). Den danske ØMU-gæld udgjorde 34,1 pct. af BNP. Danmark var sammen med bl.a. Estland, Luxembourg, Bulgarien, Tjekkiet, Rumænien og Sverige blandt de 14 EU-lande, som ved udgangen af 2018 havde en ØMU-gæld under 60 pct. af BNP. Kun 8 ud af de 19 eurolande havde en ØMU-gæld under 60 pct. Ifølge ØMU-kriterierne, der er fastlagt i EU-traktaten, må ØMU-gælden under normale omstændigheder maksimalt udgøre 60 pct. af BNP.

Offentlig bruttogæld (ØMU-gæld) ved udgangen af 2018

Grækenlands ØMU-gæld er på 181 pct. af BNP

Med en ØMU-gæld på 181 pct. af BNP havde Grækenland også i 2018 den største ØMU-gæld i EU. Italien havde en gæld på 132 pct. og Portugal en gæld på 122 pct. af BNP. Belgien, Spanien, Cypern og Frankrig havde alle en gæld på omkring 100 pct. af deres BNP. De 28 EU-lande havde samlet set en gæld på 80 pct. af BNP, mens de 19 eurolande havde en gæld på 85,1 pct. ØMU-gælden for EU-landene er samlet set faldet med 6,6 procentpoint siden 2014.

Cypern havde det største offentlige underskud i 2018

Cypern var det eneste EU-land, der i 2018 havde et offentligt underskud (ØMU-saldo), der ikke overholdt kriteriet fra EU-traktaten om, at det offentlige underskud højst må udgøre 3 pct. af BNP. Cyperns underskud udgjorde 4,8 pct. af landets BNP. Rumænien lå præcis inden for kriteriet med et underskud på 3,0 pct. af BNP. Frankrig og Spanien havde begge et underskud på 2,5 pct. af BNP. Danmark havde et overskud i 2018 på 0,5 pct. af BNP, hvilket var det ellevtestørste overskud blandt EU-landene.

Det samlede offentlige underskud i EU overholder 3-procentskriteriet

Både eurolandene og EU-landene lå samlet set solidt under 3-procentskriteriet med et underskud på hhv. 0,5 pct. og 0,6 pct. af BNP. Siden 2009 har disse underskud udvist en konstant faldende tendens med et samlet fald på 5,7 procentpoint for eurolandene og 6,0 procentpoint for alle EU-landene.

Offentligt underskud/overskud (ØMU-saldo). 2018

Forbehold for Ungarns og Slovakiets indberetninger

EU-Kommissionen kan tage forbehold for et EU-lands indberetning af ØMU-saldo og ØMU-gæld, hvis der er tvivl om datakvaliteten eller den anvendte metode. EU-Kommissionen, repræsenteret ved Eurostat, har via pressemeddelelse af 23. april 2019 taget forbehold for kvaliteten af Ungarns indberetning vedr. gælden for perioden 2015-2018 og underskuddet for årene 2015-2017. Eurostat har også taget forbehold for Slovakiets underskudsopgørelse for 2018. Når kvalitetsproblemerne er blevet løst i samarbejde med Eurostat, vil forbeholdene blive ophævet.

Underskud/overskud og gæld

 

2015

2016

2017

2018

 

pct. af BNP

Underskud (-) / overskud (+)

 

 

 

 

Eurolandene

-2,0

-1,6

-1,0

-0,5

EU-28

-2,3

-1,7

-1,0

-0,6

Danmark

-1,3

-0,1

1,4

0,5

 

 

 

 

 

Gæld

 

 

 

 

Eurolandene

90,1

89,2

87,1

85,1

EU-28

84,6

83,4

81,7

80,0

Danmark

39,8

37,2

35,5

34,1

Nyt fra Danmarks Statistik

26. april 2019 - Nr. 155

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Kilden er Eurostats offentliggørelse News Release, 118/2023 - 23. oktober 2023. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation