Gå til sidens indhold

Markant højere stigning i forbrugerpriserne

Forbruger- og nettoprisindeks januar 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 1,3 pct. i januar 2019 i forhold til samme måned sidste år. Det er en markant stigning i forhold til december 2018, hvor den årlige stigning var 0,8 pct. Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer trækker isoleret set den årlige stigning i januar op i forhold til december. Det skyldes især prisændringer på kød samt brød og kornprodukter. Omvendt trækker restauranter og hoteller mindre op i den årlige stigning i januar i forhold til december. Det er især prisfald på hotelovernatninger i januar, der trækker årsstigningen ned.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupper

Fjernvarme og legetøj trak indekset op

Fra december til januar steg forbrugerprisindekset 0,2 pct. Isoleret set trak prisstigninger på fjernvarme og legetøj indekset op med 0,24 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Dec. 2018 - jan. 2019

 

 

Jan. 2018 - jan. 2019

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,2

 

Forbrugerprisindekset

 

1,3

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Fjernvarme

1,99

0,16

 

Husleje

21,03

0,24

Legetøj

0,65

0,08

 

Charterrejser

1,57

0,11

Chokolade mv.

1,63

0,05

 

Tjenester ifm. kultur

2,84

0,08

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj

3,52

-0,27

 

Computere

0,66

-0,07

Elektricitet

2,51

-0,11

 

Benzin

1,80

-0,04

Hotelovernatninger mv.

0,60

-0,08

 

Mobiltjenester

0,63

-0,04

Største forbrugerprisstigninger i over et år

I september 2018 nåede den årlige forbrugerprisstigning et lavpunkt på 0,6 pct. Siden har årsstigningen været tiltagende, og i januar 2019 var stigningen oppe på 1,3 pct. Dette er den største årlige stigning siden november 2017, hvor stigningen ligeledes var 1,3 pct.

Prisstigninger på både tjenester og varer

Januars årsstigning på tjenester var 1,6 pct. mod 1,4 pct. måneden før, hvilket især kan tilskrives prisstigninger på vandafledningsafgift og teletjenester. Årsstigningen på varer var ligeledes højere. I januar steg priserne med 1,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Dette hænger bl.a. sammen med prisstigninger på fjernvarme og fødevarer fra december til januar.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenester

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største prisstigning i januar i forhold til samme måned sidste år. Stigningen på 2,9 pct. skyldes højere priser for bl.a. at gå på privatskole. Kommunikation havde det største prisfald på 0,7 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på køb af mobiltelefoner.

Højere priser på vin den seneste måned.

Den seneste måned har alkoholiske drikkevarer og tobak haft den største prisstigning. Prisstigningen på 2,2 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på vin. Beklædning og fodtøj faldt 7,4 pct., hvilket især skyldes vinterudsalget på tøj.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nyt vægtgrundlag og ændret behandling af medielicens.

Fra januar 2019 benytter forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) et nyt vægtgrundlag. Det nye vægtgrundlag kan findes på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Fra og med januar 2019 indgår medielicens ikke længere i forbrugerprisindekset. Ændringen er foretaget bl.a. for at sikre konsistens mellem økonomiske statistikker og efter ønske fra det europæiske statistikbureau Eurostat. De vurderer, at den danske medielicens skal betragtes som en skat snarere end som forbrug af en tjeneste. Det har den konsekvens, at 2019-faldet i medielicensbetalingen som følge af medieforliget, hvor der sker en gradvis omlægning til skatteopkrævning, ikke indgår i prisindekset.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 


 

2018

2019

Ændring

 

Vægte pr.
januar 2019

Januar
 

December

Januar

Dec. 2018
- jan. 2019

Dec. 2017
- dec. 2018

Jan. 2018
- jan. 2019

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

101,0

102,1

102,3

0,2

0,8

1,3

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer

11,84

103,0

102,7

104,1

1,4

-0,2

1,1

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

101,7

101,7

103,9

2,2

1,7

2,2

Beklædning og fodtøj

4,37

89,4

98,3

91,0

-7,4

0,0

1,8

Bolig

29,72

102,3

103,6

103,8

0,2

1,5

1,5

Boligudstyr, husholdningstjenester

5,34

96,7

96,3

97,4

1,1

-1,2

0,7

Sundhed

2,98

100,1

101,7

101,7

0,0

0,9

1,6

Transport

12,41

100,2

101,3

101,2

-0,1

0,7

1,0

Kommunikation

2,12

86,7

85,0

86,1

1,3

-2,0

-0,7

Fritid og kultur

11,31

101,1

102,4

103,8

1,4

1,6

2,7

Uddannelse

0,85

108,0

110,4

111,1

0,6

2,7

2,9

Restauranter og hoteller

6,28

103,5

105,4

104,4

-0,9

1,7

0,9

Andre varer og tjenester

9,51

103,7

103,3

104,1

0,8

-0,2

0,4

Varer

47,59

98,0

98,8

99,0

0,2

0,0

1,0

Tjenester

52,41

103,7

105,1

105,4

0,3

1,4

1,6

Forbrugerprisindeks ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

101,1

102,2

102,5

0,3

0,7

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

101,3

102,4

102,6

0,2

0,8

1,3

HICP i alt

100,6

101,6

101,8

0,2

0,7

1,2

HICP-CT i alt

100,9

102,0

102,2

0,2

0,7

1,3

Nyt fra Danmarks Statistik

11. februar 2019 - Nr. 43

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation