Gå til sidens indhold

Detailsalget stiger i årets første måneder

Detailomsætningsindeks april 2019

Fra marts til april faldt detailsalget 0,3 pct., hvilket var fjerde måned i træk med skiftende månedlige udsving, men ser man på de seneste tre måneder, steg salget 0,6 pct. i de forrige tre måneder. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Salget af beklædning mv. faldt 5,1 pct. mens fødevarer og andre dagligvarer steg 1,2 pct. Salget af andre forbrugsvarer, der består af blandt andet elektronik, husholdningsudstyr og fritidsprodukter og salget fra danske internetbutikker faldt 0,8 pct.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152.

Salget fra internetbutikker i branchegruppen over tøjsalg stiger fortsat

Salget fra detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet har været stigende siden branchen blev indført i detailindekset i 2015. Detailindekset opgøres alene for danske virksomheder, men et specialudtræk viser, at i 2018 stod udenlandske virksomheder for 60 pct. eller ca. 2,5 mia. kr. ekskl. moms af det indenlandske salg.     

Salget fra branchegruppen Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internetKilde: www.statistikbanken.dk/fiks44 og beregninger som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Detailsalget stiger i forhold til året før

Detailsalget korrigeret for prisudvikling, men ikke for sæsonudsving og effekten af handelsdage, var i april 3,2 pct. højere end i samme periode året før. Salget af fødevarer og andre dagligvarer trak op med en årlig stigning på 6,2 pct. Det skal ses i lyset af påskens placering, idet påsken har en positiv effekt på salget i denne varegruppe. I år lå påsken midt i april, mens lørdagen i påsken i 2018 lå i slutningen af marts. Det samlede salg i perioden februar til april var i år 1,9 pct. højere end sidste år.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres væksten i detailomsætningsindekset for februar med plus 0,3 procentpoint og med plus 0,5 procentpoint for marts. Revisionerne skyldes bl.a., at sæsonkorrektionen kan være mere usikker i måneder med store udsving, men også nye oplysninger fra virksomhederne giver anledning til revisionerne. Tallene for februar og marts er i denne offentliggørelse foreløbige.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2018

2019

 

2018-2019

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.*
 

Apr.*
 

 

Nov.
-jan.

Feb.
-apr.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

104,8

103,9

103,7

104,2

105,1

104,8

 

104,1

104,7

Fødevarer og andre dagligvarer

99,4

99,6

98,9

99,2

99,3

100,5

 

99,3

99,7

Beklædning mv.

97,5

96,6

94,9

96,8

98,8

93,8

 

96,3

96,5

Andre forbrugsvarer

112,2

110,0

110,6

111,1

112,7

111,7

 

110,9

111,8

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,9

-0,9

-0,2

0,5

0,9

-0,3

 

0,0

0,6

Fødevarer og andre dagligvarer

0,4

0,3

-0,7

0,3

0,1

1,2

 

0,4

0,4

Beklædning mv.

4,8

-0,9

-1,8

2,1

2,1

-5,1

 

-1,1

0,2

Andre forbrugsvarer

0,6

-1,9

0,6

0,4

1,4

-0,8

 

-0,2

0,8

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2018

2019

 

2018

2019

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Feb.
 

Mar.*
 

Apr.*
 

 

Feb.-
apr.

Feb.-
apr.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

86,6

101,4

101,3

88,0

102,4

104,5

 

96,4

98,3

Fødevarer og andre dagligvarer

86,2

103,1

94,5

86,6

100,2

100,4

 

94,6

95,7

Beklædning mv.

70,5

81,2

97,3

70,7

84,5

92,3

 

83,0

82,5

Andre forbrugsvarer

90,6

104,1

109,4

93,2

108,6

111,6

 

101,4

104,5

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

0,5

2,0

-0,6

1,6

1,0

3,2

 

0,6

1,9

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,1

4,1

-6,4

0,5

-2,8

6,2

 

-1,2

1,2

Beklædning mv.

-4,9

-5,9

-3,4

0,3

4,0

-5,1

 

-4,7

-0,6

Andre forbrugsvarer

3,2

1,3

5,9

2,9

4,3

2,0

 

3,5

3,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. maj 2019 - Nr. 203

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation