Gå til sidens indhold

Beklædning trak detailsalget op i februar

Detailomsætningsindeks februar 2019

Detailsalget steg 0,2 pct. i februar sammenlignet med januar. Beklædning mv. steg med 1,9 fra januar til februar, mens fødevarer og andre dagligvarer var uændret og andre forbrugsvarer faldt med 0,1 pct. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Salget af medicin og andre produkter til personlig pleje

Fra denne måned kan udviklingen i detailsalget fra apoteker og detailhandel med kosmetikvarer og ortopædiske artikler, følges nationalt og på EU niveau. Baggrunden er sammenlægningen af branchegrupper, så de harmonerer bedre med EU samt gør det muligt at have alle brancher med ved offentliggørelse. Værdiindekset, der udtrykker den samlede omsætning, steg i 2018 i gennemsnit med 0,4 pct., mens forbrugerprisindekset for gruppen i gennemsnit var 0,0 pct. Forbrugerne fik derfor lidt flere varer for pengene. Statistik over gruppen findes hos Eurostat (se link under anden figur) og på www.statistikbanken.dk/DETA151

Detailindekset apoteker samt detailhandel med kosmetikvarer og ortopædiske artikler, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: Link til data i Eurostat . Variablen anvendt er: G47_NF_HLTH.

Uden sæsonkorrektion var der lille stigning i februar

Hvis detailsalget kun korrigeres for prisudviklingen, var detailsalget 1,2 pct. højere end i samme måned sidste år.

Ændringer i Statistikbanktabellen DETA151

Danmarks Statistik arbejder løbende på at mindske indberetningsbyrden og på samme tid levere produkter, der harmonerer med gældende lovgivning. Danmarks Statistiks direktion har derfor besluttet, at fra 2019 skal der arbejdes med en stikprøve på 2.000, hvorved 1.500 færre virksomheder skal indberette. Ændringen betyder for DETA151, der indeholder værdiindekset fordelt efter branche, at tabellen offentliggøres med 42 grupper, hvor alle brancher inden for detailhandel er repræsenteret enten på 127-grp.-niveauet eller grupperet med andre lignende brancher inden for 127-grp.-niveauet. Ændringen får ikke betydning for den varegruppeopdelte tabel DETA152.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres væksten i detailomsætningsindekset for december med minus 0,1 procentpoint og januar med minus 0,3 procentpoint. Tallene for januar og februar er i denne offentliggørelse foreløbige.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2018

2019

 

2018

2018-2019

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.*

Feb.*

 

Sept.-nov.

Dec.-feb.*

 

Indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

103,7

103,9

104,5

103,8

104,7

103,8

103,3

103,5

 

104,3

103,5

Fødevarer og andre dagligvarer

99,6

98,8

98,9

99,0

99,3

99,4

99,0

99,0

 

99,1

99,1

Beklædning mv.

98,3

99,6

99,4

92,9

97,2

96,3

94,5

96,3

 

96,5

95,7

Andre forbrugsvarer

109,3

110,2

111,5

111,4

112,0

109,9

109,8

109,8

 

111,6

109,8

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-0,4

0,2

0,6

-0,6

0,8

-0,9

-0,4

0,2

 

0,4

-0,8

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,1

-0,8

0,1

0,0

0,3

0,1

-0,5

0,0

 

-0,3

0,1

Beklædning mv.

0,1

1,3

-0,2

-6,6

4,7

-0,9

-1,8

1,9

 

-2,2

-0,8

Andre forbrugsvarer

-0,7

0,9

1,1

-0,1

0,5

-1,8

-0,1

-0,1

 

1,6

-1,6

* Foreløbige tal.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2017

2018

2019

 

2017-2018

2018-2019

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Nov.

Dec.

Jan.*

Feb.*

 

Dec.-feb.

Dec.-feb.*

 

Indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

108,1

126,0

94,4

86,6

111,6

125,7

94,4

87,6

 

102,3

102,6

Fødevarer og andre dagligvarer

97,5

113,9

89,9

86,2

99,8

113,5

89,7

86,6

 

96,6

96,6

Beklædning mv.

102,5

138,4

89,0

70,5

101,7

132,2

86,9

70,6

 

99,3

96,5

Andre forbrugsvarer

120,4

136,1

100,3

90,6

126,3

137,1

101,0

92,5

 

109,0

110,2

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

1,9

0,8

1,6

0,5

3,3

-0,3

-0,0

1,2

 

0,9

0,2

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,3

-0,1

-0,9

-1,1

2,3

-0,4

-0,2

0,5

 

-0,7

-0,1

Beklædning mv.

-4,2

-1,0

-4,3

-4,9

-0,8

-4,4

-2,4

0,1

 

-3,0

-2,8

Andre forbrugsvarer

6,0

1,9

5,4

3,2

4,9

0,8

0,6

2,1

 

3,3

1,1

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. marts 2019 - Nr. 113

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var i 2021: fødevarer og andre dagligvarer 48,1 pct., beklædning mv. 4,7 pct., andre forbrugsvarer 47,2 pct. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation