Gå til sidens indhold

8.100 flere lønmodtagere i januar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) januar 2019

I årets første måned var antallet af personer med lønmodtagerjob 2.776.000, hvilket er 8.100 flere lønmodtagere end i december 2018. Det svarer til en stigning på 0,3 pct. Den store stigning skal ses i lyset af, at lønmodtagerbeskæftigelsen var næsten uændret fra november til december 2018. I januar havde 48.200 flere personer et lønmodtagerjob end 12 måneder tidligere. Det svarer til en årlig stigning på 1,8 pct. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

7.200 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

Den store stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen skal hovedsageligt findes i sektorgruppen virksomheder og organisationer. I januar var 1.943.800 lønmodtagere beskæftiget i sektoren, hvilket er en stigning på 7.200 siden december. Antallet af lønmodtagere i virksomheder og organisationer er steget med 41.800 siden januar 2018. I sektorgruppen offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere med 1.000 fra december til januar, hvor 831.900 lønmodtagere var beskæftiget i sektorgruppen. I offentlig forvaltning og service er antallet af personer med lønmodtagerjob steget med 6.400 siden januar 2018.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Nov. 2018

Dec. 2018

Januar 2019

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2767613

2767921

2776036

0,3

Virksomheder og organisationer1

1935229

1936600

1943775

0,4

Offentlig forvaltning og service

832086

830961

831927

0,1

Uoplyst sektor

298

360

334

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion)

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Nov. 2018

Dec. 2018

Januar 2019

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2767613

2767921

2776036

0,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42648

42536

42522

0,0

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

332950

333454

335281

0,5

Bygge og anlæg

164515

164671

165128

0,3

Handel og transport mv.

693268

692675

695885

0,5

Information og kommunikation mv.

107676

107889

108076

0,2

Finansiering og forsikring

81961

82124

82103

0,0

Ejendomshandel og udlejning

39820

40010

40204

0,5

Erhvervsservice

309098

309785

310491

0,2

Offentlig administration, undervisning og

 

 

 

 

sundhed

877014

876012

877369

0,2

Kultur, fritid og anden service

118363

118405

118644

0,2

Uoplyst aktivitet

298

360

334

..

Nyt fra Danmarks Statistik

21. marts 2019 - Nr. 108

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation