Gå til sidens indhold

Andelen i beskæftigelse er steget

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 4. kvt. 2018

I fjerde kvartal 2018 var 75,5 pct. af de 15-64-årige beskæftigede. Det er en lille stigning fra kvartalet før, hvor beskæftigelsesfrekvensen lå på 75,4 pct. I løbet af det seneste år er andelen af de 15-64-årige, der er beskæftigede, steget med næsten 1 procentpoint. Beskæftigelsesfrekvensen var således 74,6 pct. i fjerde kvartal 2017. Det viser sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

Udvikling af beskæftigelsesfrekvensen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Mænd har højere beskæftigelsesfrekvens end kvinder

I fjerde kvartal 2018 havde mænd en beskæftigelsesfrekvens på 78,4 pct., mens kvindernes beskæftigelsesfrekvens lå på 72,6 pct. Beskæftigelsesfrekvensen er steget for både mænd og kvinder. Mænds beskæftigelsesfrekvens lå i fjerde kvartal 2017 på 77,5 pct., mens den for kvinder lå på 71,6 pct. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra AKU.

Beskæftigelsen steg mest blandt de ældre

Beskæftigelsesfrekvensen for 15-24-årige er steget fra 56,3 pct. i fjerde kvartal 2017 til 57,5 pct. i fjerde kvartal 2018. De 25-34-årige havde en større stigning med 1,6 procentpoint fra 76,7 pct. til 78,3 pct. Den største stigning i perioden havde de 55-64-årige, idet beskæftigelsesfrekvensen for denne aldersgruppe steg fra 69,0 pct. til 71,4 pct. For de 45-54-årige faldt beskæftigelsesfrekvensen mellem fjerde kvartal 2017 og fjerde kvartal 2018 fra 85,2 pct. til 85,0 pct. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra AKU.

Lidt mere end hver tiende var midlertidigt ansat

I fjerde kvartal 2018 var 11 pct. af de beskæftigede lønmodtagere midlertidigt ansat. Det er lidt færre end i samme kvartal året før, hvor 12 pct. af de beskæftigede lønmodtagere var midlertidigt ansat. Andelen af mænd, der var midlertidigt ansat, var i fjerde kvartal 2018 10 pct. og dermed lavere end andelen af kvinder, som lå på 12 pct. Gruppen af midlertidigt ansatte udgøres af lønmodtagere, der er ansat i en tidsbegrænset stilling. Dette inkluderer blandt andre elever, lærlinge, videnskabelige assistenter, Ph.d. studerende og vikarer. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra AKU.

Beskæftigelsesfrekvens fordelt på køn og alder, 15-64-årige

 

4. kvt. 2017

 

4. kvt. 2018

 

Forskel
4. kvt. 2017-
4. kvt. 2018

 

pct.

procentpoint

Køn

 

 

 

Mænd

77,5

78,4

0,9

Kvinder

71,6

72,6

1,0

Alder

 

 

 

15-24 år

56,3

57,5

1,2

25-34 år

76,7

78,3

1,6

35-44 år

84,4

84,6

0,2

45-54 år

85,2

85,0

-0,2

55-64 år

69,0

71,4

2,4

Nyt fra Danmarks Statistik

20. februar 2019 - Nr. 60

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation