Gå til sidens indhold

Flere pendler længere til arbejde

Pendling november 2016

Pendlernes gennemsnitlige afstand fra bopæl til arbejde er fra 2008 til 2016 steget med 2,4 km, og var i 2016 21,5 km. Det er særligt gruppen af pendlere, som har mere end 40 km til arbejde, der er blevet større siden 2008. Denne gruppe er vokset med 21 pct., og udgør i 2016 12,7 pct. af alle pendlere. Det svarer til, at 334.600 personer i 2016 pendlede mere end 40 km til arbejde. Samtidig var der i 2016 færre pendlere, som havde mindre end 20 km til arbejde, end i 2008. Det største fald ses hos gruppen af pendlere med op til 5,0 km til arbejde, som faldt med 11 pct. fra 2008 til 2016. Det svarer til et fald på 99.800 personer, så der i 2016 var i alt 812.800 personer, der pendlede op til 5,0 km til arbejde.

Procentvis ændring i antal pendlere. November 2008-2016

Pendlingen går mod de store bykommuner

Kommunerne i hovedstadsområdet tiltrækker generelt mere arbejdskraft end de afgiver til andre kommuner. Københavns Kommune står i november 2016 for den største nettoindpendling, hvor der var 61.700 flere personer, der pendlede ind i kommunen end ud af kommunen for at arbejde. Udover hovedstadsområdet er det også de andre store bykommuner, som aftager en stor del af arbejdskraften. I 2016 var der i Aarhus Kommune 26.000 flere, der pendler ind i kommunen end ud af kommunen, og i Aalborg og Odense gælder det hhv. 8.700 og 8.500 personer. Frederiksberg Kommune står for den største nettoudpendling, idet der var 13.200 flere, der pendler ud af kommunen end ind i kommunen. Det er også på arbejdssteder i hovedstadsområdet, at pendlerne har længst til arbejde. Høje-Taastrup er den arbejdsstedkommune, hvor pendlerne med 30,9 km i gennemsnit har længst til arbejde. Herefter følger arbejdsstedskommunerne Brøndby og Allerød med henholdsvis 28,6 og 28,1 km i gennemsnit. I den modsatte ende af skalaen finder man Fanø Kommune, hvor pendlere i gennemsnit har 10,0 km til arbejde, mens pendlere til Frederiksberg Kommune i gennemsnit har 14,4 km til arbejde.

Kommunernes nettopendling. November 2016

Sjællændere uden for hovedstaden har længst til arbejde

Hovedstadens tiltrækning af arbejdskraft afspejler sig i den gennemsnitlige pendlingsafstand fra det øvrige Sjælland, Lolland og Falster. Pendlere med bopæl i Vordingborg Kommune har med en gennemsnitlig pendlingsafstand på 35,6 km længst til arbejde i 2016. Det er særligt de mandlige pendlere, som med en gennemsnitlig afstand på 44,2 km har langt til arbejde fra bopælen i Vordingborg Kommune, mens afstanden for kvinderne er 26,7 km. Det er pendlere med bopæl i hovedstadsområdet, som har den korteste afstand til arbejde, hvor pendlere fra Rødovre Kommune med 11,4 km i gennemsnit har kortest vej til arbejde.

Bopælskommuner med høj og lav pendlingsafstand. November 2016

De ti kommuner med
højeste pendlingsafstand

 

De ti kommuner med
laveste pendlingsafstand

 

gnsn. i km

 

 

gnsn. i km

Vordingborg

35,6

 

Rødovre

11,4

Sorø

32,2

 

Herlev

12,0

Faxe

31,9

 

Gladsaxe

12,2

Stevns

31,2

 

Frederiksberg

12,3

Guldborgsund

31,2

 

Hvidovre

12,6

Næstved

29,9

 

København

12,8

Ringsted

29,8

 

Tårnby

13,0

Slagelse

29,6

 

Brøndby

13,2

Lolland

29,5

 

Glostrup

13,2

Lejre

29,3

 

Albertslund

13,6

Anm.: Christiansø er ikke med i opgørelsen.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. maj 2018 - Nr. 193

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikgrundlaget er fra Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation