Gå til sidens indhold

Kvægbestanden er halveret på 40 år

Kvægbestanden 31. december 2018

Kvægbestanden bestod af 1.530.000 stk. pr. 31. december 2018 og var dermed 1,8 pct. mindre end for et år siden. Hvor bestanden har været svagt faldende i de seneste ti år, er den halveret i forhold til den lange periode fra 1930-1980, hvor der var omtrent 3 mio. stk. kvæg i Danmark.

Kvægbestanden

Flere slagtninger i august og september

Antallet af slagtninger steg i 2018. Især i august og september blev der slagtet en del flere dyr, særligt hundyr. Det tyder på, at sommerens tørke midlertidigt kan have påvirket antallet af slagtninger. En større reduktion af bestanden af malkekøer og dermed lavere mælkeproduktion kan imidlertid ikke ses endnu. Dermed ser det ud til, at regnen sidst på sommeren har medvirket til at afværge de værste problemer med fodermangel til kvægbestanden.

Kvægbestanden og mælkeproduktionen pr. kvartal

Lidt færre malkekøer, men mere mælk

Der var 570.000 malkekøer 31. december 2018. Det er et fald på 0,8 pct. i forhold til samme tidspunkt i 2017. Både antallet af slagtninger af køer og produktionen af mælk steg i 2018. Se mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:290. Den stigende mælkeproduktion skyldes, at mælkeydelsen pr. malkeko stiger hvert år. I 2008 var den gennemsnitlige mælkeydelse 8.700 kg pr. ko, mens den i 2018 var over 10.000 kg. Se Danmark i tal.

Kvægbestanden

 

2017

2018

Ændring

 

31. dec.

31. marts

30. juni

30. sept.

31. dec.

31. dec. 2017
- 31. dec. 2018

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1557915

1556042

1560453

1546376

1530136

-27779

-1,8

Tyre og stude

259939

261967

261332

256172

252178

-7761

-3,0

Under ½ år

123583

120148

126974

124899

114700

-8883

-7,2

½ år-<1 år

98889

100786

89742

88836

98818

-71

-0,1

1-<2 år

27216

30574

32957

30739

28179

963

3,5

2 år og over

10251

10459

11659

11698

10481

230

2,2

Kvier

633945

631354

632510

628082

622990

-10955

-1,7

Under ½ år

163114

157436

164785

167576

161306

-1808

-1,1

½ år-<1 år

155414

160275

156174

150982

158762

3348

2,2

1-<2 år

266557

264751

261301

259773

256108

-10449

-3,9

2 år og over

48860

48892

50250

49751

46814

-2046

-4,2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

181827

184565

182807

175495

176398

-5429

-3,0

1-<2 år

153406

156998

154346

147578

149520

-3886

-2,5

2 år og over

28421

27567

28461

27917

26878

-1543

-5,4

Køer

664031

662721

666611

662122

654968

-9063

-1,4

Malkekøer

574838

574164

575423

572247

569959

-4879

-0,8

Ammekøer

89193

88557

91188

89875

85009

-4184

-4,7

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31.december 2018

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

252178

622990

569959

85009

1530136

Region Hovedstaden

5413

11873

8981

3500

29767

København og Nordsjælland2

2719

5279

2532

3061

13591

Landsdel Bornholm

2694

6594

6449

439

16176

Region Sjælland

16569

28416

18327

11010

74322

Region Syddanmark

92417

249013

237589

23318

602337

Landsdel Fyn

14740

36147

29925

5189

86001

Landsdel Sydjylland

77677

212866

207664

18129

516336

Region Midtjylland

80623

186942

171232

25929

464726

Landsdel Østjylland

24640

49582

38517

11173

123912

Landsdel Vestjylland

55983

137360

132715

14756

340814

Region Nordjylland

57156

146746

133830

21252

358984

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. januar 2019 - Nr. 25

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation