Gå til sidens indhold

De ældres beskæftigelse ligger lidt over EU-niveau

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 3. kvt. 2018

I tredje kvartal 2018 havde 65-74-årige i Danmark en beskæftigelsesfrekvens på 12,2 pct. Dette er lidt over niveauet for EU som helhed, hvor 10,3 pct. af denne aldersgruppe var i beskæftigelse. Spanien og Belgien havde med blot 4,1 pct. og 4,2 pct. de laveste beskæftigelsesfrekvenser i EU for aldersgruppen. I den anden ende af skalaen lå Estland med en beskæftigelsesfrekvens på 27,3 pct. for den ældre gruppe. Det er 9 procentpoint højere end Letland, der havde den anden højeste beskæftigelsesfrekvens.

Beskæftigelsesfrekvenser i EU. 65-74-årige. 3. kvt. 2018

Kønsforskellen i ældres beskæftigelse er større i Danmark end i EU

I Danmark var beskæftigelsesfrekvensen for 65-74-årige mænd og kvinder hhv. 17,5 pct. og 7,3 pct. i tredje kvartal 2018. Det svarer til, at mændenes beskæftigelsesfrekvens var 2,4 gange større end kvindernes i denne aldersgruppe. I EU som helhed var forskellen mellem kønnene væsentligt mindre, idet 65-74-årige mænds beskæftigelsesfrekvens var 1,8 gange større end kvinders. I Belgien var forskellen mellem kønnenes beskæftigelsesfrekvenser tilsvarende den i Danmark. Kun på Cypern var kønsforskellen større for de 65-74-årige, idet mændenes beskæftigelsesfrekvens var 3,8 gange større end kvindernes. Letland var det eneste land, hvor beskæftigelsesfrekvensen for 65-74-årige var lidt højere for kvinder end for mænd.

Beskæftigelsesfrekvenser i EU, 65-74-årige fordelt på køn. 3. kvt. 2018

 

Alle

Mænd

Kvinder

Mænd/kvinder

 

pct.

forholdstal

EU

10,3

13,4

7,5

1,8

Cypern

12,9

20,9

5,5

3,8

Belgien

4,2

6,1

2,5

2,4

Danmark

12,2

17,5

7,3

2,4

Polen

8,6

12,9

5,4

2,4

Nederlandene

12,6

17,8

7,6

2,3

Irland

16,2

22,7

9,9

2,3

Italien

8,5

12,0

5,3

2,3

Kroatien

4,7

6,7

3,0

2,2

Grækenland

6,5

8,9

4,4

2,0

Ungarn

5,7

8,1

4,1

2,0

Slovenien

6,7

9,0

4,7

1,9

Finland

11,5

15,2

8,1

1,9

Slovakiet

6,0

8,1

4,5

1,8

Portugal

16,3

21,5

12,1

1,8

Bulgarien

9,8

13,1

7,4

1,8

Østrig

7,6

9,9

5,6

1,8

Storbritannien

16,6

21,0

12,5

1,7

Tyskland

13,5

17,1

10,2

1,7

Sverige

16,9

21,0

13,0

1,6

Tjekkiet

10,6

13,4

8,3

1,6

Spanien

4,1

5,1

3,2

1,6

Litauen

15,9

20,2

13,2

1,5

Frankrig

4,7

5,6

3,9

1,4

Rumænien

16,4

18,6

14,6

1,3

Estland

27,3

28,4

26,6

1,1

Letland

18,3

17,6

18,7

0,9

Malta

6,4

10,7

...

Kilde: Eurostat, Labour Force Survey.
Anm. Tal for Luxembourg er endnu ikke er offentliggjort. Tal for kvinders beskæftigelsesfrekvens er ikke offentliggjort for Malta.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. januar 2019 - Nr. 17

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

 Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper og afgrænsninger i de europæiske lande, og artiklens tal for ledighed og beskæftigelse for Danmark adskiller sig derfor fra de registerbaserede opgørelser. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Befolkningens arbejdsmarkedsstatus