Gå til sidens indhold

Detailsalget er på det højeste siden medio 2010

Detailomsætningsindeks november 2018

Detailsalget var i november 1,2 pct. højere end i oktober og er nu på det højeste niveau siden medio 2010 (2015 = 100). Fra oktober til november steg fødevarer og andre dagligvarer med 0,3 pct., mens beklædning mv. var højdespringeren med en stigning på 4,6 pct. Detailhandlen i andre forbrugsvarer steg med 1,3 pct. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Store handelsmåneder i maj, juni og november

Traditionelt er december den største handelsmåned, men der bliver også handlet meget i månederne maj, juni og november. Dette ses af detailomsætningsindeksets værdiindeks, samt af dankortomsætningen (2015 = 100). Det skal bemærkes, at dankortet anvendes ud over detailhandel til fx rejser, restauranter, biografer, tandlæger og nethandel i udenlandske forretninger.

Detailomsætningens værdiindeks sammenholdt med indeks over Dankort-forbrug

Positiv udvikling i forhold til 2017

Korrigeret for prisudvikling steg detailhandlen i perioden september til november på 2,2 pct. sammenlignet med den samme periode i 2017. Fødevarer og andre dagligvarer steg med 0,6 pct., beklædning mv. faldt med 2,8 pct., mens andre forbrugsvarer steg med 4,8 pct.

Detailsalget i november 2018 steg 3,4 pct. sammenlignet med november 2017. Specielt varegruppen andre forbrugsvarer steg med 5,2 pct.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres væksten i detailomsætningsindekset for september med plus 0,2 procentpoint og for oktober med plus 0,4 procentpoint. Revisionen skyldes bl.a., at sæsonkorrektionen kan være mere usikker i måneder med store udsving, men også nye oplysninger fra virksomhederne giver anledning til revisioner. Tallene for oktober og november i denne offentliggørelse er foreløbige.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2018

 

2018

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.*

Nov.*

 

Juni-aug.

Sept.-nov.*

 

indeks 2015 = 100

Detailhandel i alt

103,3

104,3

104,1

103,8

104,1

104,7

104,1

105,3

 

104,0

104,7

Fødevarer og andre dagligvarer

98,5

99,5

99,6

99,5

98,7

98,9

98,8

99,1

 

99,3

98,9

Beklædning mv.

98,4

100,0

98,2

98,3

99,6

99,5

92,9

97,2

 

98,7

96,5

Andre forbrugsvarer

109,3

110,2

110,2

109,5

110,6

111,8

112,2

113,7

 

110,1

112,6

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,3

1,0

-0,1

-0,3

0,2

0,6

-0,5

1,2

 

0,5

0,7

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,3

1,0

0,1

-0,1

-0,8

0,2

-0,1

0,3

 

0,3

-0,4

Beklædning mv.

2,7

1,7

-1,8

0,1

1,3

-0,2

-6,6

4,6

 

0,7

-2,2

Andre forbrugsvarer

0,4

0,8

0,0

-0,6

1,0

1,1

0,4

1,3

 

0,6

2,2

* Foreløbige tal.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2017

2018

 

2017

2018

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.*

 

Sept.-nov.

Sept.-nov.*

 

indeks 2015 = 100

Detailhandel i alt

102,5

98,7

98,8

108,1

105,8

99,5

101,2

111,8

 

101,9

104,1

Fødevarer og andre dagligvarer

100,5

95,8

95,9

97,5

101,9

94,6

96,7

99,7

 

96,4

97,0

Beklædning mv.

90,9

96,9

98,3

102,5

94,4

95,1

92,6

101,7

 

99,2

96,5

Andre forbrugsvarer

107,2

102,1

102,1

120,4

112,5

105,5

107,8

126,7

 

108,2

113,3

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

0,5

1,7

-2,2

1,9

3,2

0,8

2,4

3,4

 

0,5

2,2

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,5

-1,7

-3,2

-1,3

1,4

-1,3

0,9

2,3

 

-2,1

0,6

Beklædning mv.

-0,2

6,5

-11,8

-4,2

3,9

-1,8

-5,8

-0,7

 

-3,8

-2,8

Andre forbrugsvarer

2,7

4,3

1,1

6,0

4,9

3,4

5,5

5,2

 

3,9

4,8

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2018 - Nr. 502

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. januar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation