Gå til sidens indhold

212.500 flere lønmodtagere i det private på fem år

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) november 2018

Der var i november 1.935.400 personer med lønmodtagerjob i sektoren virksomheder og organisationer. Det er en stigning på 3.200 lønmodtagere i forhold til måneden før. Siden november 2013 er antallet af lønmodtagere i denne sektor steget med 212.500, hvilket svarer til en stigning på 12,3 pct. på fem år. Sektoren omfatter den private sektor og offentlige virksomheder. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret

Fortsat stabilt antal beskæftigede i offentlig forvaltning og service

Antallet af lønmodtagere i sektoren offentlig forvaltning og service har de seneste fem år ligget forholdsvist stabilt. Dette fortsatte i november, hvor antallet af lønmodtagere var stort set uændret sammenlignet med oktober. I november 2018 var antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service 832.200, hvilket er det samme antal som fem år tidligere.

Størst stigning i antal lønmodtagere i handel og transport

Siden november 2013 er antallet af personer med lønmodtagerjob steget mest i branchen handel og transport mv. Antallet af lønmodtagere i handel og transport mv. er på fem år steget med 63.200 lønmodtagere svarende til 10,0 pct. Den relativt største stigning var i bygge og anlæg, som med 28.600 flere lønmodtagere siden november 2013 er steget med 21,0 pct.

Personer med lønmodtagerjob efter branche. Udvikling i forhold til november 2013

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

September

Oktober

November

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2759857

2764402

2767802

0,1

Virksomheder og organisationer1

1927849

1932173

1935408

0,2

Offentlig forvaltning og service

831690

832003

832166

0,0

Uoplyst sektor

318

226

228

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2018

 

September

Oktober

November

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2759857

2764402

2767802

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42599

42679

42503

-0,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

331604

332149

332601

0,1

Bygge og anlæg

163854

164112

164472

0,2

Handel og transport mv.

691722

693256

693470

0,0

Information og kommunikation mv.

106876

107264

107648

0,4

Finansiering og forsikring

81898

81871

81888

0,0

Ejendomshandel og udlejning

39532

39711

39762

0,1

Erhvervsservice

306926

307512

308453

0,3

Offentlig administration, undervisning og sundhed

876832

877456

878238

0,1

Kultur, fritid og anden service

117697

118167

118537

0,3

Uoplyst aktivitet

318

227

228

..

Nyt fra Danmarks Statistik

22. januar 2019 - Nr. 21

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation