Gå til sidens indhold

5.000 flere lønmodtagere i oktober

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) oktober 2018

Fra september til oktober steg antallet af lønmodtagere med 5.000, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. I oktober havde 51.400 flere personer et lønmodtagerjob end 12 måneder tidligere. Det svarer til en årlig stigning på 1,9 pct. I alt var der 2.764.800 personer med et lønmodtagerjob i oktober. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret

Uændret antal lønmodtagere i offentlig forvaltning og service

Med i alt 831.700 lønmodtagere i oktober er antallet af personer med lønmodtagerjob i sektorgruppen offentlig forvaltning og service stort set uændret fra september til oktober. Baggrunden for den generelle stigning i antallet af lønmodtagere er således en stigning i antallet af personer med lønmodtagerjob i sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder. I alt var der i oktober 1.932.900 personer med lønmodtagerjob i virksomheder og organisationer. Det svarer til en stigning på 0,3 pct. siden september.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor. Udvikling i forhold til måneden før, sæsonkorrigeret. 2018

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

August

September

Oktober

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2756761

2759822

2764786

0,2

Virksomheder og organisationer1

1925257

1927928

1932894

0,3

Offentlig forvaltning og service

831182

831580

831665

0,0

Uoplyst sektor

322

314

226

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2018

 

August

September

Oktober

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2756761

2759822

2764786

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42767

42624

42789

0,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

331537

331688

332448

0,2

Bygge og anlæg

163522

163863

164153

0,2

Handel og transport mv.

691320

691949

693659

0,2

Information og kommunikation mv.

106538

106799

107143

0,3

Finansiering og forsikring

81784

81918

81905

0,0

Ejendomshandel og udlejning

39540

39473

39679

0,5

Erhvervsservice

306170

306752

307504

0,2

Offentlig administration, undervisning og sundhed

875894

876813

877132

0,0

Kultur, fritid og anden service

117366

117629

118148

0,4

Uoplyst aktivitet

322

314

227

..

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2018 - Nr. 504

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. januar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation