Gå til sidens indhold

3.100 flere lønmodtagere i september

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) september 2018

Fra august til september steg antallet af lønmodtagere med 3.100 personer. Det er en anelse lavere end den gennemsnitlige stigning på 4.400 de foregående 12 måneder. I alt var der 2.760.100 personer med lønmodtagerjob i september. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret

3.000 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 3.000 personer fra august til september, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. I offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med beskedne 100 personer i samme periode.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i tredje kvartal i Statistikbanken, se www.dst.dk/stattabel/1872, med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Særligt ved denne offentliggørelse

Siden sidste offentliggørelse er de faktiske tal for august nedjusteret med 2.800 personer, da der i august var færre forsinkede indberetninger end erfaringsmæssigt. Den sæsonkorrigerede udvikling fra juli til august er en stigning på 4.100 lønmodtagere ved denne offentliggørelse mod 6.500 ved seneste offentliggørelse.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

Juli

August

September

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2752826

2756906

2760055

0,1

Virksomheder og organisationer1

1922168

1925559

1928601

0,2

Offentlig forvaltning og service

830363

831020

831114

0,0

Uoplyst sektor

295

327

340

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2018

 

Juli

August

September

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2752826

2756906

2760055

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42692

42661

42579

-0,2

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

330902

331413

331494

0,0

Bygge og anlæg

162876

163330

163671

0,2

Handel og transport mv.

690663

691631

692547

0,1

Information og kommunikation mv.

106158

106480

106732

0,2

Finansiering og forsikring

81509

81639

81763

0,2

Ejendomshandel og udlejning

39376

39506

39478

-0,1

Erhvervsservice

305662

306461

307159

0,2

Offentlig administration, undervisning og sundhed

875246

875952

876511

0,1

Kultur, fritid og anden service

117447

117505

117780

0,2

Uoplyst aktivitet

295

327

340

..

Nyt fra Danmarks Statistik

21. november 2018 - Nr. 434

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation