Gå til sidens indhold

For niende måned i træk faldt bruttoledigheden lidt

Arbejdsløsheden (md.) december 2018

Fra november til december faldt antallet af bruttoledige personer, omregnet til fuld tid, med 700 fra 105.100 til 104.400. Samtidig er ledigheden blevet nedjusteret lidt for november, hvorefter ledighedsprocenten for begge måneder nu ligger på 3,8 pct. af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden ligger hermed for niende måned i træk på det laveste niveau siden februar 2009. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

153.000 AKU-ledige

I december var der 153.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,1 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU- og bruttoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der ved en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for a-kasser.

Faldende tendens for både AKU- og bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, hvilket blev efterfulgt af små stigninger frem mod sommeren 2017. Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode. Siden august 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, hvilket har resulteret i, at den i december 2018 lå på det laveste niveau siden februar 2009. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. en lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har vist en faldende tendens i 2017, mens den gennem 2018 har svinget omkring det samme niveau.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2018

2018

2017

2018

2017

2018

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

106,2

105,9

105,1

104,4

3,9

3,9

3,8

3,8

115,6

106,9

4,2

3,9

Nettoledige

85,7

85,8

85,5

85,1

3,1

3,1

3,1

3,1

93,1

88,3

3,4

3,2

Dagpengemodtagere

68,6

68,9

68,6

68,4

73,4

71,4

Kontanthjælpsmodtagere

17,1

17,0

16,9

16,7

19,7

16,9

Aktiverede

20,5

20,1

19,7

19,2

22,5

18,6

Dagpengemodtagere

9,9

10,0

10,1

10,1

9,3

9,4

Kontanthjælpsmodtagere

10,6

10,1

9,6

9,1

13,2

9,2

Mænd

52,0

51,7

51,2

50,6

3,7

3,6

3,6

3,6

58,0

52,6

4,1

3,7

Kvinder

54,2

54,3

54,0

53,8

4,1

4,1

4,1

4,1

57,6

54,3

4,4

4,1

16-24 år

8,5

8,3

8,2

7,9

2,2

2,1

2,1

2,0

9,6

7,6

2,5

2,0

25-29 år

20,9

20,8

20,6

20,4

7,6

7,6

7,5

7,4

21,3

19,9

7,7

7,2

30-39 år

29,0

28,8

28,5

28,3

5,2

5,2

5,1

5,1

31,0

28,8

5,5

5,2

40-49 år

20,4

20,3

20,2

19,9

3,0

3,0

3,0

3,0

23,3

21,0

3,5

3,1

50-59 år

20,0

20,0

20,0

20,0

3,1

3,1

3,1

3,1

22,7

21,4

3,5

3,3

60-64 år

7,5

7,7

7,7

7,9

3,8

3,8

3,9

4,0

7,6

8,3

3,8

4,2

Byen København

18,7

18,8

18,5

18,4

4,5

4,5

4,5

4,4

19,5

18,2

4,7

4,4

Københavns omegn

10,3

10,3

10,2

10,1

4,0

4,0

3,9

3,9

11,1

10,2

4,3

4,0

Nordsjælland

6,4

6,4

6,4

6,3

3,0

3,0

3,0

2,9

7,3

6,4

3,4

3,0

Bornholm

0,8

0,8

0,8

0,8

4,5

4,6

4,6

4,6

0,9

1,0

5,3

5,8

Østsjælland

3,6

3,6

3,6

3,6

3,1

3,1

3,1

3,0

4,0

3,7

3,4

3,1

Vest- og Sydsjælland

10,7

10,7

10,7

10,6

4,1

4,1

4,1

4,1

12,2

11,0

4,7

4,2

Fyn

9,6

9,6

9,5

9,4

4,4

4,3

4,3

4,2

10,9

9,7

4,9

4,4

Sydjylland

11,5

11,4

11,3

11,2

3,4

3,4

3,4

3,3

12,7

11,8

3,8

3,5

Østjylland

16,2

16,1

16,1

16,1

3,9

3,8

3,8

3,8

16,6

16,2

4,0

3,9

Vestjylland

6,3

6,2

6,1

6,1

3,1

3,1

3,0

3,0

6,8

6,4

3,4

3,2

Nordjylland

12,1

12,0

11,8

11,7

4,5

4,4

4,4

4,3

13,4

12,2

4,9

4,5

AKU-ledige

147,0

153,0

4,8

5,1

158,0

154,0

5,3

5,1

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for december 2017 som de endelige faktiske tal og for december 2018 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned. For december 2018 er dagpengeledigheden opregnet med 3,5 pct.

2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2016. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Lidt færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra november til december faldt nettoledigheden med 400 fuldtidspersoner til 85.100, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 500 fuldtidspersoner til 19.200.

Svagt faldende bruttoledighed særligt for mændene

Fra november til december faldt bruttoledigheden med 600 fuldtidspersoner for mændene og med 200 for kvinderne. Dette medførte uændrede ledighedsprocenter for begge køn, hvilket igen betyder, at ledighedsprocenten i december lå på 3,6 pct. for mændene og på 4,1 pct. for kvinderne.

Stigende ledighedsprocent for de 60-64-årige

Fra november til december steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 60-64-årige, mens den faldt med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige og for de 25-29-årige. For de resterende aldersgrupper forblev ledighedsprocenten uændret. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 2,0 pct., og de 25-29-årige, der havde den højeste ledighedsprocent med 7,4 pct. i december.

Faldende ledighedsprocent i seks landsdele

Fra november til december faldt ledighedsprocenten i Byen København, i Nordsjælland, i Østsjælland, på Fyn, i Sydjylland og i Nordjylland med 0,1 procentpoint. Ledighedsprocenten var uændret i de øvrige fem landsdele. Herefter var ledighedsprocenten i december fortsat lavest i Nordsjælland med 2,9 pct., mens Bornholm fortsat havde den højeste ledighedsprocent med 4,6 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. januar 2019 - Nr. 30

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation