Gå til sidens indhold

Flest med høj A-indkomst i Allerød

Indkomststatistik (A-indkomst) 2017

I 2017 var den gennemsnitlige A-skattepligtige indkomst for personer over 14 år 277.000 kr. I Allerød havde 55,7 pct. af borgerne en A-indkomst over dette beløb, hvilket gjorde Allerød til den kommune med størst andel borgere med en A-indkomst over landsgennemsnittet. På anden- og tredjepladsen finder vi Egedal (54,8 pct.) og Furesø (53,4 pct.). Den anden ende af spektret domineres af ø-kommuner med Ærø som kommunen med den laveste andel af borgere med A-indkomst over gennemsnittet - nemlig 31,2 pct. Forskellene kan primært forklares med kommunernes sammensætning af socioøkonomiske grupper. Såldes er andelen, der får over halvdelen af deres A-indkomst i form af løn 61,0 pct. i Allerød mod blot 39,0 pct. på Ærø.

Andel personer over 14 år med en A-indkomst over landsgennemsnittet fordelt på kommuner. 2017

Hvad er A-indkomst?

A-indkomst omfatter hovedsageligt løn (73 pct.) og pensioner (21 pct.), men også dagpenge og kontanthjælp (5 pct.) samt SU (2 pct.). A-indkomsterne udgør ca. 90 pct. af de samlede indkomster. Boligstøtte og børnefamilieydelser er skattefri og indgår derfor ikke, mens indkomst fra selvstændig virksomhed, renteindtægter og aktieudbytter heller ikke er A-indkomst. Opgørelserne af A-indkomst er før skat.

Flere med A-indkomst over 1 mio. kr.

Antallet af danskere med en årlig A-indkomst på over 1 mio. kr. (i 2017-priser) er steget hvert år siden 2012. Dengang var der 36.400 personer med A-indkomst over 1 mio. kr., mens det tal i 2017 var steget til 48.300. Antallet er dermed steget med en tredjedel over fem år.

Ældre har også lønindkomst

Selv om pensionsalderen i Danmark er 65 år, er det ikke ensbetydende med, at personer over denne alder ingen lønindkomst har. Således udgjorde løn 18 pct. af de 65-74-åriges A-indkomst i 2017. Blandt personer over 74 år var der dog ikke mange tilbage på arbejdsmarkedet - her udgjorde lønnen blot 1 pct. De dominerende indkomsttyper blandt de to ældste grupper var offentlige og private pensioner. Personer over 74 år fik i gennemsnit 127.000 kr. i offentlig pension og 72.000 kr. i privat pension. Den største samlede A-indkomst på 390.000 kr. årligt fik personer i alderen 45-54 år. I denne gruppe udgjorde løn over 90 pct. af A-indkomsten, og samtidig fik de i gennmsnit lidt mere i lønningsposen end de 35-44-årige.

A-indkomst fordelt på indkomsttyper og aldersgrupper. 2017

Overførsler udgør kun en lille del af A-indkomst

Dagpenge og kontanthjælps andel af A-indkomsten var størst for de 25-34-årige, hvor 9 pct. af den samlede A-indkomst havde form af denne type ydelser. For de resterende aldersgrupper under 65 år udgjorde dagpenge og kontanthjælp 4-6 pct. SU udgjorde 17 pct. af A-indkomsten for den yngste gruppe, 4 pct. for den næstyngste gruppe og under 1 pct. for de øvrige aldersgrupper.

Mænd har højere A-indkomst end kvinder

I 2017 var den gennemsnitlige A-indkomst 307.000 kr. for mænd og 248.000 kr. for kvinder. A-indkomsten var dermed 23,4 pct. højere for mænd end for kvinder. Denne forskel skyldes primært, at flere mænd havde lønindkomst. Blandt mændene fik 58,2 pct. over halvdelen af deres A-indkomst i form af løn, mens det tilsvarende tal for kvinderne var 52,5 pct. Siden 2012 er mændenes A-indkomst steget med 6,1 pct., mens kvindernes er steget med 5,4 pct (2017-priser).

Nyt fra Danmarks Statistik

2. maj 2018 - Nr. 174

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Foruden A-indkomst findes også tabeller med tal for de samlede indkomster for personer og familier samt mål for indkomstulighed. Populationen i opgørelserne er personer med bopæl i Danmark primo og ultimo året i alderen over 14 år. A-indkomst dækker kun over løn og skattepligtige overførsler. Opgørelsen inkluderer fx ikke indkomst fra selvstændig virksomhed, afkast af aktier eller skattefrie ydelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation