Gå til sidens indhold

Flest med høj A-indkomst i Allerød

Indkomststatistik (A-indkomst) 2017

I 2017 var den gennemsnitlige A-skattepligtige indkomst for personer over 14 år 277.000 kr. I Allerød havde 55,7 pct. af borgerne en A-indkomst over dette beløb, hvilket gjorde Allerød til den kommune med størst andel borgere med en A-indkomst over landsgennemsnittet. På anden- og tredjepladsen finder vi Egedal (54,8 pct.) og Furesø (53,4 pct.). Den anden ende af spektret domineres af ø-kommuner med Ærø som kommunen med den laveste andel af borgere med A-indkomst over gennemsnittet - nemlig 31,2 pct. Forskellene kan primært forklares med kommunernes sammensætning af socioøkonomiske grupper. Såldes er andelen, der får over halvdelen af deres A-indkomst i form af løn 61,0 pct. i Allerød mod blot 39,0 pct. på Ærø.

Andel personer over 14 år med en A-indkomst over landsgennemsnittet fordelt på kommuner. 2017

Hvad er A-indkomst?

A-indkomst omfatter hovedsageligt løn (73 pct.) og pensioner (21 pct.), men også dagpenge og kontanthjælp (5 pct.) samt SU (2 pct.). A-indkomsterne udgør ca. 90 pct. af de samlede indkomster. Boligstøtte og børnefamilieydelser er skattefri og indgår derfor ikke, mens indkomst fra selvstændig virksomhed, renteindtægter og aktieudbytter heller ikke er A-indkomst. Opgørelserne af A-indkomst er før skat.

Flere med A-indkomst over 1 mio. kr.

Antallet af danskere med en årlig A-indkomst på over 1 mio. kr. (i 2017-priser) er steget hvert år siden 2012. Dengang var der 36.400 personer med A-indkomst over 1 mio. kr., mens det tal i 2017 var steget til 48.300. Antallet er dermed steget med en tredjedel over fem år.

Ældre har også lønindkomst

Selv om pensionsalderen i Danmark er 65 år, er det ikke ensbetydende med, at personer over denne alder ingen lønindkomst har. Således udgjorde løn 18 pct. af de 65-74-åriges A-indkomst i 2017. Blandt personer over 74 år var der dog ikke mange tilbage på arbejdsmarkedet - her udgjorde lønnen blot 1 pct. De dominerende indkomsttyper blandt de to ældste grupper var offentlige og private pensioner. Personer over 74 år fik i gennemsnit 127.000 kr. i offentlig pension og 72.000 kr. i privat pension. Den største samlede A-indkomst på 390.000 kr. årligt fik personer i alderen 45-54 år. I denne gruppe udgjorde løn over 90 pct. af A-indkomsten, og samtidig fik de i gennmsnit lidt mere i lønningsposen end de 35-44-årige.

A-indkomst fordelt på indkomsttyper og aldersgrupper. 2017

Overførsler udgør kun en lille del af A-indkomst

Dagpenge og kontanthjælps andel af A-indkomsten var størst for de 25-34-årige, hvor 9 pct. af den samlede A-indkomst havde form af denne type ydelser. For de resterende aldersgrupper under 65 år udgjorde dagpenge og kontanthjælp 4-6 pct. SU udgjorde 17 pct. af A-indkomsten for den yngste gruppe, 4 pct. for den næstyngste gruppe og under 1 pct. for de øvrige aldersgrupper.

Mænd har højere A-indkomst end kvinder

I 2017 var den gennemsnitlige A-indkomst 307.000 kr. for mænd og 248.000 kr. for kvinder. A-indkomsten var dermed 23,4 pct. højere for mænd end for kvinder. Denne forskel skyldes primært, at flere mænd havde lønindkomst. Blandt mændene fik 58,2 pct. over halvdelen af deres A-indkomst i form af løn, mens det tilsvarende tal for kvinderne var 52,5 pct. Siden 2012 er mændenes A-indkomst steget med 6,1 pct., mens kvindernes er steget med 5,4 pct (2017-priser).

Nyt fra Danmarks Statistik

2. maj 2018 - Nr. 174

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Foruden A-indkomst findes også tabeller med tal for de samlede indkomster for personer og familier samt mål for indkomstulighed. Første del af den samlede indkomststatistik udkommer primo september, mens disponibel indkomst og ulighedsmål udkommer i november. Danmarks Statistik kan tilbyde tilsvarende tabeller opdelt på kommuner.
Det er muligt at få mere detaljerede oplysninger fx kvartalsvise opgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Befolkningstal

Anden information

Seneste nyt om Indkomst og løn