Gå til sidens indhold

Nyt højdepunkt i fuldførte ungdomsuddannelser

Fuldførte ungdomsuddannelser 2016/2017

I 2017 havde 71 pct. af de 25-årige gennemført en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på 1 procentpoint i forhold til 2016 og den højeste andel med fuldførte ungdomsuddannelser siden 2005.

Status for 25-åriges ungdomsuddannelse

Flere med lavt karaktergennemsnit fuldfører ungdomsuddannelse

En del af forklaringen på, at flere fuldfører en ungdomsuddannelse i 2017, kan ses i forhold til den markante stigning på 10 procentpoint fra 2012 til 2017 i andelen af 25-årige med et relativt lavt karaktergennemsnit fra grundskolen, dvs. under 5, som har gennemført en ungdomsuddannelse. Det gælder dog fortsat, at jo højere karaktergennemsnit i dansk og matematik fra grundskolen, jo højere er andelen af 25-årige, der gennemfører en ungdomsuddannelse. I 2017 havde 97 pct. af de 25-årige med et karaktergennemsnit på 9 eller derover gennemført en ungdomsuddannelse. I den anden ende af skalaen havde kun 45 pct. af de 25-årige med et karaktergennemsnit under 2 gennemført en ungdomsuddannelse.

25-årige med fuldført ungdomsuddannelse fordelt på karaktergennemsnit i dansk og matematik i skolen

Erhvervsuddannelser falder fortsat, mens STX stiger

STX (alment gymnasium) er den ungdomsuddannelse, som flest gennemfører. I alt havde 39 pct. af de 25-årige gennemført en STX i 2017, og dette er en stigning på 6 procentpoint i forhold til andelen i 2007. I 2017 havde 31 pct. af de 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse gennemført en erhvervsuddannelse, hvilket er et fald på 10 procentpoint siden 2007. Samlet set er der dog en stigning i perioden i andelen af unge med en ungdomsuddannelse, da STX vægter betydeligt mere end EUD. Nogle unge har valgt at gennemføre mere end en ungdomsuddannelse, og har fx taget en erhvervsuddannelse efter gymnasiet, men i denne opgørelse indgår kun den senest gennemførte ungdomsuddannelse.

Mænd vælger EUD og kvinder STX

Kvinder gennemfører i højere grad en ungdomsuddannelse end mænd. I 2017 havde 73 pct. af kvinderne og 69 pct. af mændene blandt de 25-årige gennemført en ungdomsuddannelse. Den stigende tendens til at fuldføre en STX uddannelse i stedet for erhvervsuddannelser gælder for begge køn. Men hvor erhvervsuddannelserne stadig er den foretrukne ungdomsuddannelse blandt mændene, vælger kvinderne STX. I 2017 havde 37 pct. af de 25-årige mænd, der har fuldført en ungdomsuddannelse, valgt en erhvervsuddannelse. Til sammenligning havde 25 pct. af kvinderne valgt en erhvervsuddannelse. Til gengæld havde 47 pct. af de 25-årige kvinder, der havde gennemført en ungdomsuddannelse, valgt STX mod 30 pct. af mændene.

Andel af 25-årige, der har fuldført en ungdomsuddannelse fordelt på køn og uddannelsestyper

Medbragte uddannelser og kurser indgår ikke i opgørelsen

Opgørelsen bygger på uddannelsesinstitutionernes indberetning til Elevregisteret. En andel af den 25-årige befolkning er udlændinge, hvoraf en del har taget en uddannelse i deres hjemland. Uddannelser taget i udlandet indgår ikke i Elevregisteret og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Åbne uddannelser og enkeltfag taget i Danmark indgår heller ikke.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. april 2018 - Nr. 130

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Elevregistret er et forløbsregister, hvor den enkelte studerende kan følges gennem uddannelseskarrieren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation