Gå til sidens indhold

Frugt, grønt og mælk dominerer økologisk salg

Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2017

Detailsalget af økologiske varer udgjorde 11,3 mia. kr. i 2017 mod 8,7 mia. kr. i 2016 og markerer endnu et år med markant stigning. En del af stigningen skyldes, at undersøgelsen fra i år er udvidet med salg af fødevarer fra virksomheder, som udelukkende har online-salg. Hvis man sammenligner med det samlede forbrug, ser man, at nogle varegrupper fylder mere i det økologiske salg. Frugt og grønt samt mælk, ost og æg udgør således 60 pct. af det økologiske salg - dobbelt så meget som de samme varer udgør i de nyeste tal for det samlede forbrug.

Varesammensætning - økologisk detailomsætning og samlet forbrug af føde- og drikkevarer

Mindre kød i den økologiske indkøbskurv

Frugt og grønt udgør 33 pct. af detailsalget af økologiske varer mod 18 pct. af det samlede forbrug af føde- og drikkevarer. Mælk, ost og æg udgør 27 pct. af det økologiske salg mod 12 pct. af det samlede forbrug.

Til gengæld udgør kød og fisk kun 9 pct. af det økologiske salg mod hele 24 pct. af det samlede forbrug af føde- og drikkevarer. Analysen Profil af den økologiske forbruger viser endvidere, at kød og fisk udgør en større andel af det økologiske forbrug i husstande, der ofte køber økologisk, end i de øvrige husstande.

Vin, spiritus og øl er en lille varegruppe i økologien

Drikkevarer udgør 6 pct. af det økologiske salg mod 15 pct. af det samlede forbrug. Heraf udgør vin, spiritus, øl o.l. 3 pct. af det økologiske salg mod 11 af det samlede forbrug. Andelen af vin, spiritus og øl af det økologiske salg, er dog stigende og udgjorde fx 1,5 pct. i 2010.

Salgsværdien af økologiske fødevarer estimeres til 13,3 pct. af det samlede salg af fødevarer i 2017 mod 10,5 pct. året før. Også her skyldes en del af stigningen undersøgelsens udvidelse med online-handel.

Detailomsætningen af økologiske fødevarer

Frugt og grønt er blevet den største varegruppe

Salget af frugt og grønt steg fra 2,5 mia. kr. i 2016 til 3,7 mia. kr. i 2017. Frugt og grønt har dermed overhalet mælk, ost, og æg som udgør 3,0 mia. kr. i 2017. Det økologiske areal med gartneriafgrøder steg fra 2.500 hektar i 2012 til 4.400 hektar i 2017 og udgør nu 2,6 pct. af det økologiske areal mod 1,5 pct. i 2012.

Detailomsætningen af økologiske fødevarer

 

2015

20161

 

20171

 

2015

20161

 

20171

 

tons

 

1.000kr.

Omsætning i alt

296346

334900

 

392648

 

7565545

8671846

 

11325123

Ris, brød, pasta, mel, gryn, kager

35004

38660

 

43435

 

888634

1003584

 

1179240

Kød, pålæg, indmad

5960

6808

 

7704

 

615882

655153

 

932345

Fisk, skaldyr

109

168

 

397

 

29154

42379

 

88863

Mælk, ost, æg2

156406

162987

 

171690

 

2398285

2574870

 

3008446

Fedtstoffer, madolier3

4986

5184

 

5267

 

388117

366168

 

456302

Frugt

26284

33167

 

41484

 

822749

1018700

 

1336540

Grøntsager

44285

58212

 

84795

 

1168055

1503106

 

2351639

Sukker, syltetøj, chokolade, slik, is o.l.

5447

6152

 

6425

 

300916

338461

 

397526

Krydderier, suppeterninger o.l.

3602

4740

 

6368

 

290660

366633

 

538248

Kaffe, te, kakao o.l.

1884

2246

 

2579

 

270488

301830

 

373042

Juice, frugtsaft o.l.

8355

10209

 

13793

 

197362

222294

 

293065

Vin, spiritus, øl o.l.

4024

6367

 

8712

 

195243

278667

 

369865

Anm. Omsætning er inkl. moms.
1 En del af stigningen i 2017 skyldes, at undersøgelsen er udvidet med salg af fødevarer fra online-virksomheder.

2 Plantemælk indgår under mælk, ost, æg.
3 Smør indgår under fedtstoffer, madolier.
Se specifikation af varegrupper på www.Statistikbanken.dk/oeko3.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. maj 2018 - Nr. 177

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på indberetninger fra de store supermarkedskæder samt de største grossisters salg til øvrige butikskæder, købmænd og kiosker (omregnet til detailsalg). Gård- og stalddørssalg og salg fra specialbutikker (fx grønthandlere) er ikke omfattet. Omsætningen er inkl. moms. 
Undersøgelsen er gennemført med finansieringsbidrag fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation