Gå til sidens indhold

Flere nye førtidspensionister

Folke- og førtidspension 2018

Dele af denne offentliggørelse var baseret på særudtræk fra Danmarks Statistiks pensionsregister. Siden offentliggørelsen har Danmarks Statistik udvidet statistikbanken med nye tabeller fra særkørslen. I den forbindelse er nogle af opgørelsesprocedurerne fra særudtrækket forbedret. Derfor er der ikke fuld overensstemmelse med de nye statistikbanktabeller. Læs i stedet 2019 opgørelsen en for en opdateret version.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I løbet af 2017 modtog ca. 10.100 personer førtidspension for første gang. Antallet af nye førtidspensionister i 2017 steg dermed med ca. 1.500 personer i forhold til året før, svarende til 17 pct. Således steg tilgangen tydeligt for andet år i træk siden den kraftige tilbagegang i kølvandet på førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013. I året efter reformen faldt antallet af nye førtidspensionister med 57 pct. i forhold til året før, idet tilgangen gik fra ca. 15.000 personer i 2012 til ca. 6.500 personer i 2013. Det seneste års tilgang af nye førtidspensionister var således ca. 3.600 personer højere end i 2013 og ca. 4.900 personer lavere end i 2012.

Nye modtagere af førtidspension

Stigningen kraftigst blandt 60-64-årige

De nye førtidspensionister i 2017 bestod af ca. 2.000 18-39-årige, ca. 6.100 40-59-årige og ca. 2.100 60-64-årige. Stigningen i 2017 for de 18-39-årige endte på 14 pct., hvilket var en opbremsning i forhold til de seneste års vækst, mens årsvæksten for de 40-59-årige på 16 pct. kan ses som en forlængelse af en tiltagende vækst. For gruppen af 60-64-årige fortsatte stigningstakten med 22 pct. i 2017, og dermed var tilgangen for andet år i træk på niveau med årene før den kraftige og bredt funderede tilbagegang i 2013. Særligt for de 60-64-årige er også, at antallet af nye førtidspensionister steg markant allerede i 2014. Til sammenligning stagnerede niveauet for de 40-59-årige i årene efter tilbagegangen, mens niveauet for de 18-39-årige fortsatte med at falde ind i 2014.

Nye modtagere af førtidspension

Udviklingen skal ses i lyset af reformer

Fra 1. januar 2013 medførte en ny førtidspensionsreform, at personer under 40 år i udgangspunktet ikke kan få førtidspension, men i stedet skal deltage i et eller flere ressourceforløb med henblik på at få og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. For personer over 40 år betød reformen, at de som udgangspunkt skal deltage i ét ressourceforløb, inden førtidspension kan tilkendes. Reformen om senere tilbagetrækning gav fra 1. januar 2014 ny ansøgningsmulighed til nedslidte i job med højest fem år til folkepensionsalderen for at søge seniorførtidspension.

Andelen af førtidspensionister blandt 18-64-årige falder fortsat

Den relativt lave tilgang af nye modtagere af førtidspension siden januar 2013 har trukket andelen af førtidspensionister blandt de 18-64-årige ned år for år. I januar 2018 modtog ca. 202.000 personer førtidspension i Danmark, hvilket svarede til 5,8 pct. af landets 18-64-årige. Til sammenligning lå andelen næsten uændret omkring 7,0 pct. i femårsperioden frem til januar 2013, idet antallet af førtidspensionister i Danmark lå stabilt og i gennemsnit udgjorde ca. 239.500 personer hvert år.

Andelen af førtidspensionister blandt 18-64 årige i Danmark. JanuarKilde: Danmarks Statistiks statistikbank: PEN11 og FOLK1A.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. maj 2018 - Nr. 170

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om sociale pensioner er baseret på Danmarks Statistiks pensionsregister. Oplysningerne kommer fra de it-systemer, der administrerer udbetaling af social pension. Der kan leveres specialopgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation