Gå til sidens indhold

Dansk industri vokser både ude og hjemme

Danske datterselskaber i udlandet 2016

I 2016 steg antallet af ansatte i dansk-ejede datterselskaber i udlandet inden for industri mv. med 6.000 til i alt 385.000, mens 5.500 flere industriansatte i Danmark betød, at industribeskæftigelsen herhjemme steg til i alt 309.000. Dermed fortsætter dansk industri med at vokse primært i udlandet. Fra 2010-2016 steg antallet af industriansatte i udlandet således med næsten 70.000, mens industribeskæftigelsen i Danmark samlet faldt med 3.000. Samlet set var Storbritannien det land med flest ansatte i danske selskaber i udlandet.

Ansatte i datterselskaber i udlandet og lønmodtagere i Danmark. Industri mv.

Transport drøner frem

Antallet af ansatte i danske selskaber i udlandet steg med 34.000 til 1.382.000 i 2016. Det kan sammenholdes med, at der samme år var 1.773.000 ansatte i de private byerhverv i Danmark. Især datterselskaber i udlandet inden for handel og transport mv. vækstede. Her steg antallet af ansatte med flere end 30.000 til i alt 398.ooo ansatte. Det var hovedsageligt transport, der trak læsset med en stigning på 23.000 eller næsten en fjerdedel til 123.000. Det betyder, at der nu er flere ansatte inden for transport i dansk-ejede selskaber i udlandet end i Danmark.

Ansatte i udenlandske datterselskaber fordelt på lande- og branchegrupper

 

I alt

EU

Amerika

Asien

Øvrige lande

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

 

1.000 personer

I alt

1348

1382

586

591

181

189

411

423

170

179

Industri, råstofindvinding mv.

378

385

177

180

48

52

115

114

38

39

Handel og transport mv.

365

398

182

191

56

63

70

77

57

68

Heraf: Transport

100

123

38

44

23

28

24

28

15

23

Erhvervsservice

460

452

152

147

59

55

200

200

50

49

Øvrige brancher

145

148

75

74

18

19

26

32

25

23

Anm.: Amerika: Nordamerika, Syd- og Mellemamerika. Øvrige lande: Europa uden for EU, Afrika, Oceanien.

En stor del af produktions-Danmark ligger i Kina og Polen

Kina og Polen er de to største lande målt på industriansatte i dansk-ejede selskaber. Mens antallet af industriansatte i Kina faldt en smule i 2016 til 48.500, så steg det i Polen med næsten 2.000 til 37.500. Det er over 10.000 flere end i 2010. I Kina var flest beskæftiget på bryggerier eller med fremstilling af vindmølledele og lægemidler. I Polen var flest ansat i fødevareindustrien.

De fem største lande målt på ansatte i udenlandske datterselskaber. I alt og Industri mv.

 

I alt

 

 

Industri

 

2015

2016

 

 

2015

2016

 

personer

 

 

personer

I alt

1348318

1382068

 

I alt

378463

384508

De fem største lande

408366

414417

 

De fem største lande

157010

156712

Storbritannien

91458

91498

 

Kina

50932

48410

Kina

89792

88403

 

Polen

35762

37552

Tyskland

80597

81755

 

Tyskland

24723

25825

Indien

76366

78040

 

Storbritannien

24624

23084

USA

70153

74721

 

USA

20969

21841

Flest ansatte i Storbritannien

Storbritannien var det land, som samlet set havde flest ansatte i dansk-ejede datterselskaber - i alt 91.500 - stort set det samme som året før. Målt på ansatte i industrien var Storbritannien dog kun det fjerdestørste land. De fleste ansatte var beskæftiget i servicesektoren, især med erhvervsservice. De industriansatte var især beskæftiget i slagterier, mejerier og bryggerier.

Ansatte i datterselskaber i Storbritannien. 2016

Nyt fra Danmarks Statistik

13. marts 2018 - Nr. 99

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er spørgeskemabaseret, og populationen dannes ud fra en række kilder, herunder Nationalbanken, virksomhedernes årsregnskaber og kommercielle registre. Statistikken omfatter udenlandske kontrol, hvis den direkte/indirekte ejer mere end 50 pct. eller har kontrollerende indflydelse.Statistikken over danske virksomheders udenlandske datterselskaber er årlig og er af relativ bevægelig karakter. Der kan forekomme store ændringer i omfanget af datterselskaber og ansatte. De årlige udsving skal derfor fortolkes varsomt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation