Gå til sidens indhold

Flere anmeldelser af vold og trusler

Kriminalitet (kvt.) 2. kvt. 2018

Efter et lille fald i første kvartal ses nu igen en stigning i antallet af anmeldelser af vold mod privatperson. Der blev anmeldt 3.097 tilfælde i andet kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving, mod 2.903 i første kvartal, hvilket svarer til en stigning på 7 pct. Vold mod privatperson omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold, som straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven.

Anmeldt vold mod privatperson, sæsonkorrigerede tal

Også stigning i anmeldelser af trusler

Antallet af anmeldte trusler har været støt stigende siden 2014 og er nu på det hidtil højeste niveau, siden Danmarks Statistik påbegyndte statistikken i 1995 (kategorien trusler sæsonkorrigeres ikke, da der ikke hidtil har vist sig sæsonudsving i denne type lovovertrædelse). Der blev foretaget 1.435 anmeldelser om trusler i andet kvartal, hvilket er en stigning på 29 pct. i forhold til første kvartal. Hovedparten af dem omhandler trusler på livet, der er steget med 31 pct. siden kvartalet før. Trusler omfatter, ud over trussel på livet, også bombetrusler, offentlig trussel om voldshandlinger og trusler mod vidner og deres nærmeste og straffes efter straffelovens §§ 123, 266 og 266a.

Anmeldte trusler og trusler på livet

Mindre kvartalvis stigning i anmeldte indbrud

Der blev anmeldt 14.732 indbrud i andet kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 46 pct. siden fjerde kvartal 2009, hvor statistikken toppede med 27.348 anmeldelser. Indbrud er delt ind i tre kategorier, hvoraf indbrud i forretning, virksomhed mv. er faldet 62 pct., indbrud i beboelser er faldet 35 pct. og indbrud i ubeboede bebyggelser er faldet 44 pct. siden 2009. Det seneste kvartal har dog vist en stigning på 13 pct. siden kvartalet før. Stigningen skal formentlig ses i sammenhæng med indførelsen af § 276a i Straffeloven pr. 1. januar 2018. Det betyder i praksis, at en række anmeldelser der tidligere var tyveri, nu registreres som indbrud.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigeret

Færre anmeldte tyverier

Tyverier har, med en andel på 37 pct., en stor betydning for op- og nedgang i de samlede ejendomsforbrydelser. Der blev i andet kvartal anmeldt 28.889 tyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Antallet af anmeldte tyverier toppede i 2012 og er siden faldet støt. Det er især kategorien andre tyverier, der fylder med bl.a. tyveri fra/af lomme/taske/bagage og tyveri af nummerplader. En del af faldet kan formentligt forklares ved den nye § 276a i Straffeloven, se ovenfor.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigeret

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juli 2018 - Nr. 285

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. oktober 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation