Gå til sidens indhold

Faldet i anbringelser fortsætter i 2017

Støtte til udsatte børn og unge 2017

13.960 børn og unge var anbragt uden for hjemmet ved udgangen af 2017. Det er et lille fald på 151 anbragte eller lige over 1 pct. i forhold til året før. I perioden 2011 frem til 2017 er antallet af anbragte 0-22 årige reduceret med 7 pct. Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er den anbragte i 55 pct. af tilfældene en dreng.

Antal anbragte pr. 31. december fordelt efter køn

10 procent færre anbringelser iværksat i 2017

I 2017 blev der iværksat 3.973 nye anbringelser, mens der i 2016 blev iværksat 4.391 anbringelser. Antallet af iværksatte anbringelser er således reduceret med næsten 10 procent på et år. Faldet har været størst for aldersgrupperne over 18 år og under 6 år, som begge er reduceret med 13 procent i forhold til 2016.   

Fortsat stigning i antallet af tvangsanbringelser

Selvom antallet af anbringelser er faldende, fortsætter antallet af anbringelser uden samtykke med at stige. Der var den 31. december 2017 i alt 2.557 tvangsanbragte børn, hvilket er en stigning på 28 pct. i forhold til samme dato i 2012, hvor der var 1.995. I 2017 udgør de 0-5-årige 24 pct. af de tvangsanbragte, de 6-11-årige udgør 36 pct. og de 12-17-årige 40 pct. De mest anvendte anbringelsesformer er familiepleje, som udgør 62 procent, døgninstitution, som udgør 16 procent og ophold på socialpædagogisk opholdssted, der dækker 14 procent af alle anbringelser.

De fleste anbringelser er uden skift

Der var ca. 11.800 børn, som var anbragt både 1. januar og 31. december 2017. Af disse har knap 7 procent i løbet af året skiftet opholdstype, fx fra plejefamilie til socialpædagogisk opholdssted.  Herudover er der også børn, der skifter ophold inden for samme opholdstype, fx fra én plejefamilie til en anden plejefamilie. Af de børn og unge, der var anbragt i starten af 2017, er 16 procent ikke længere anbragt ved årets afslutning. Mange anbringelser stopper i forbindelse med, at den unge fylder 18 år.

Anbragte børn og unge 0-22-årige, opdelt efter anbringelsestype. 2012-2017

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

antal

Anbragte i alt, netto (personer)

14905

14658

14375

14188

14111

13960

Anbringelse med samtykke (§52.3.8)

10239

9755

9229

8963

8928

8701

Anbringelse uden samtykke (§58)

1995

2129

2254

2362

2459

2557

Heraf:0-5 årige

526

556

578

591

597

602

6-11 årige

691

746

834

870

902

920

12-17 årige

778

827

842

901

960

1035

Ungdomssanktion (§74.3.1)

72

59

36

30

18

23

Efterværn med døgnophold (§76.3.1) (kun 18-22-årige)

2149

2227

2290

2264

2135

2099

Varetægtssurrogat (§765) (Retsplejeloven)

35

36

39

54

78

127

Anden afgørelse

19

15

41

53

68

79

Uoplyst anbringelse

397

437

486

462

425

374

Anm.: Hvor intet andet er nævnt, henviser paragrafferne i parenteserne til Serviceloven.

Anbragte børn og unge 0-22-årige, opdelt efter anbringelsessted og køn. 2016-2017

 

2016

2017

 

I alt

I alt

Andel

Drenge

Andel
drenge

Anbringelsessteder uden for hjemmet

14111

13960

100

7631

54,7

Netværksplejefamilie

1037

1034

7,4

514

49,7

Almindelig plejefamilie

6996

7074

50,7

3754

53,1

Kommunal plejefamilie

423

392

2,8

197

50,3

Netværksplejefamilie efter § 76 a (unge med funktionsnedsættelse)

64

51

0,4

29

56,9

Almindelig plejefamilie efter § 76 a (unge med funktionsnedsættelse)

32

47

0,3

27

57,4

Kommunal plejefamilie efter § 76 a (unge med funktionsnedsættelse)

13

13

0,1

10

76,9

Døgninstitution, delvis lukket

51

42

0,3

27

64,3

Døgninstitution, sikret afdeling

103

88

0,6

72

81,8

Døgninstitution, almindelig afdeling

2159

2073

14,8

1221

58,9

Døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

270

250

1,8

146

58,4

Socialpædagogisk opholdssted

1948

1982

14,2

1168

58,9

Kost- og eller efterskole

271

247

1,8

127

51,4

Eget værelse eller lignende

645

596

4,3

296

49,7

Akutinstitution

26

22

0,2

14

63,6

Skibsprojekt

8

4

0,0

3

75,0

Uoplyst

65

45

0,3

26

57,8

Nyt fra Danmarks Statistik

3. september 2018 - Nr. 323

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra landets kommuner om børn og unge mellem 0-22 år, der fik sociale støtteforanstaltninger pr. 31. december.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation