Gå til sidens indhold

Stadig stigende boligpriser i 2018

Ejendomssalg (md.) april 2018

For fjerde måned i træk steg priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder efter et fald i efteråret. Fra marts til april er priserne på enfamiliehuse steget med 1,4 pct., mens prisstigningen for ejerlejligheder var mere moderat med 0,2 pct. Sammenligner man den seneste tremånedersperiode februar-april med perioden før november-januar, er priserne på enfamiliehuse steget med 3,7 pct. og 2,9 pct. for ejerlejligheder.

Månedlig prisudvikling og beregnet antal salg i almindelig fri handel på landsplan

Færre handler med ejerlejligheder de seneste tre måneder

Handelsaktiviteten på ejerlejligheder er i tremånedersperioden februar-april faldet med 7,4 pct. i forhold til samme periode året før. I tilsvarende periode er handelsaktiviteten steget med 1,6 pct. for enfamiliehuse. For den seneste måned er handelsaktiviteten for både enfamiliehuse og ejerlejligheder steget med lige knap 1 pct.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, tremåneders gennemsnit

 

Feb. 2017
- apr.- 2017

Nov. 2017
- jan. 2018

Feb. 2018
- apr. 2018

 

Ændring

 

 

 

 

 

Seneste
3 måneder

Seneste
år

 

indeks 2006 = 100

 

pct.

Enfamiliehuse

103,4

104,8

108,7

 

3,7

5,1

Ejerlejligheder

117,6

122,3

125,8

 

2,9

7,0

Anm.: Beregnet som et simpelt uvægtet gennemsnit af prisindeks for tre måneder.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, månedlig

 

Enfamiliehuse

 

Ejerlejligheder

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

indeks 2006 = 100

pct.

2017

 

 

 

 

 

August

105,4

0,9

 

123,0

2,0

September

106,2

0,8

 

121,4

-1,3

Oktober

105,3

-0,8

 

122,3

0,7

November

104,8

-0,5

 

122,3

0,0

December

103,3

-1,4

 

120,7

-1,3

2018

 

 

 

 

 

Januar

106,3

2,9

 

123,9

2,7

Februar

107,5

1,1

 

124,7

0,6

Marts

108,5

0,9

 

126,3

1,3

April

110,0

1,4

 

126,5

0,2

Beregnet antal salg i almindelig fri handel, årligt og kvartalsvis

 

2015
 

2016
 

2017
 

Feb.-apr.
2017

Feb.- apr.
2018

Ændring

 

 

 

   

Seneste
3 måneder
ift. året før

12 mdr.
glidende
gns.

 

antal

pct.

Enfamiliehuse

43022

43959

48912

11736

11919

1,6

0,7

Ejerlejligheder

20008

19567

20239

5098

4720

-7,4

0,5

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede månedlige prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er foretaget på baggrund af de handler, der er tinglyst. De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Erfaringsmæssigt medtages ca. 75 pct. af alle månedens handler ved første offentliggørelse. Tallene betragtes som endelige otte måneder efter første offentliggørelse.

I tabellen nedenfor vises bias og afvigelse for de månedlige procentvise prisændringer, der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Tallene er beregnet for de seneste 12 måneder med endelige tal.

Bias og afvigelse. Sept. 2016 - aug. 2017

 

Bias

Afvigelse

 

procentpoint

Enfamiliehuse

0,0

0,4

Ejerlejligheder

0,1

0,4

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser i procentpoint.

Afvigelse fortæller noget om, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den endelige version. Desto større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentliggørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser (absolutte værdier) i procentpoint.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. juli 2018 - Nr. 265

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. august 2018

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum. Metoden er nærmere beskrevet i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Danmarks Statistik vil i løbet af 2022 igangsætte en undersøgelse, der har til formål at undersøge om den nuværende særlige beregningsmetode for de foreløbige prisudviklinger er den mest optimale at anvende ved at undersøge alternative metoder. I juli 2021 udgav Danmarks Statistik en analyse: Pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen. Af analysens hovedkonklusioner fremgik det blandt andet, hvilke størrelsesordener statistikkens revisioner kan forventes at have.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation