Gå til sidens indhold

Detailsalget fastholder den positive trend i 2018

Detailomsætningsindeks august 2018

Detailsalget var i august 0,3 pct. højere end i juli. Stigningen kom efter en nedgang i juli på 0,4 pct. I perioden juni-august var detailsalget 0,5 pct. højere end i de tre foregående måneder. Salget af beklædning mv. steg i august med 1,1 pct., og salget af andre forbrugsvarer steg 1,0 pct., mens salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt 0,6 pct. Detailsalget i august 2018 var 2,2 pct. højere end i august 2017. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. På trods af generelt lavere salg i juli måned, ses fremgang i branchen for detailhandel med dagligvarer via internet.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Større salg end året før

Renset for prisudvikling, men ikke for sæsonudsving og effekten af handelsdage, var detailsalget i august 3,5 pct. højere end i samme måned året før. Detailsalget i perioden juni-august var 2,4 pct. højere end i samme periode 2017. Udviklingen på varegruppeniveau kan ses på www.statistikbanken.dk/DETA152.

Fremgang for internetbutikkerne i juli

Inden for detailvirksomheder, der primært sælger via internettet (branchekode 47.91), ses fremgang for de fleste branchegrupper, fx ses en konstant fremgang i branchegruppen detailhandel med dagligvarer via internet. Sammenlignes branchetallene juli 2015 med juli 2018 for denne branchegruppe, ses en stigning på 58 pct., og dette på trods af at juli generelt har lavere salg som følge af sommerferien, hvor mange kunder er rejst på ferie. Branchetallene offentliggøres med en måneds forsinkelse i forhold til det samlede detailsalg og de varegruppeopdelte tal. Branchetallene er ikke korrigerede for sæsonudsving, effekten af handelsdage eller prisudvikling og findes på www.statistikbanken.dk/DETA151.

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres udviklingen i detailindekset fra juli med minus 0,1 procentpoint. Revisionerne skyldes bl.a., at sæsonkorrektionen kan være mere usikker i måneder med store udsving, men også nye oplysninger fra virksomhederne giver anledning til revisioner. Tallene for juni og juli i denne offentliggørelse er foreløbige.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2018

 

2018

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli*

Aug.*

 

Mar.-maj.

Juni-aug.*

 

indeks 2015 = 100

Detailhandel i alt

102,8

102,5

103,0

103,3

104,2

104,1

103,7

104,0

 

103,5

104,0

Fødevarer og andre dagligvarer

98,8

98,7

98,8

98,5

99,5

99,7

99,6

99,0

 

99,0

99,4

Beklædning mv.

96,2

96,7

95,8

98,5

100,3

98,5

98,7

99,8

 

98,2

99,0

Andre forbrugsvarer

108,3

107,9

108,9

109,2

110,0

110,1

109,2

110,3

 

109,4

109,8

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-0,1

-0,2

0,4

0,3

0,9

-0,1

-0,4

0,3

 

0,7

0,5

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,2

-0,1

0,1

-0,3

1,0

0,1

-0,1

-0,6

 

0,1

0,4

Beklædning mv.

-3,0

0,6

-1,0

2,8

1,8

-1,8

0,1

1,1

 

0,9

0,8

Andre forbrugsvarer

0,6

-0,4

1,0

0,3

0,7

0,1

-0,8

1,0

 

1,3

0,4

* Foreløbige tal.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2017

2018

 

2017

2018

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Maj

Juni

Juli*

Aug.*

 

Juni-aug.

Juni-aug.*

 

indeks 2015 = 100

Detailhandel i alt

105,3

104,0

100,1

102,5

109,3

107,2

100,5

106,0

 

102,2

104,6

Fødevarer og andre dagligvarer

102,7

101,3

98,4

100,5

104,8

104,4

99,4

102,2

 

100,1

102,0

Beklædning mv.

102,1

106,7

102,1

90,9

105,6

108,3

99,9

93,6

 

99,9

100,6

Andre forbrugsvarer

108,8

106,2

101,4

107,2

114,8

110,0

101,9

112,8

 

104,9

108,2

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

1,6

0,7

-0,3

0,5

3,7

3,1

0,4

3,5

 

0,3

2,4

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,2

-2,0

-3,8

-1,5

2,0

3,1

1,0

1,7

 

-2,4

1,9

Beklædning mv.

0,1

-3,9

-3,7

-0,2

3,4

1,5

-2,2

3,0

 

-2,7

0,7

Andre forbrugsvarer

5,0

4,6

4,5

2,7

5,5

3,6

0,5

5,2

 

3,9

3,2

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. september 2018 - Nr. 362

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. oktober 2018

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation