Gå til sidens indhold

3.000 flere lønmodtagere i juli

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juli 2018

Fra juni til juli steg antallet af personer med lønmodtagerjob med 3.000, svarende til 0,1 pct. I alt havde 2.752.000 et lønmodtagerjob i juli. Det er 29.600 flere, end da lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i 2008. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Flere lønmodtagere i begge sektorer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 1.700 personer fra juni til juli, hvilket svarer til 0,1 pct. flere. Det er væsentlig mindre end den gennemsnitlige månedlige stigning på 3.300 personer i sektoren siden 2013, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen begyndte at stige. I offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med 1.200 personer i den seneste måned, svarende til 0,1 pct. flere. Det er en væsentlig større stigning end i de senest foregående måneder, hvor stigningen har været 200 i hver af månederne maj og juni.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor. Udvikling i forhold til måneden før, sæsonkorrigeret. 2018

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

Maj

Juni

Juli

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2744810

2749000

2751950

0,1

Virksomheder og organisationer1

1916228

1920263

1921965

0,1

Offentlig forvaltning og service

828304

828462

829703

0,1

Uoplyst sektor

278

275

281

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2018

 

Maj

Juni

Juli

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2744810

2749000

2751950

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

43444

43049

42819

-0,5

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

330664

330835

330692

0,0

Bygge og anlæg

162012

162455

162772

0,2

Handel og transport mv.

688182

689176

690856

0,2

Information og kommunikation mv.

106208

106501

106418

-0,1

Finansiering og forsikring

81057

81419

81274

-0,2

Ejendomshandel og udlejning

39487

39492

39460

-0,1

Erhvervsservice

304068

305711

305541

-0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

872270

872975

874400

0,2

Kultur, fritid og anden service

117137

117107

117431

0,3

Uoplyst aktivitet

281

279

285

..

Nyt fra Danmarks Statistik

21. september 2018 - Nr. 354

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. oktober 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation