Gå til sidens indhold

Øget passageraktivitet i de danske havne

Skibsfart (år) 2017

Ændret 15. maj 2018 kl. 12:50

Der er desværre konstateret fejl i opgørelsen af godstransporten. Fejlen har påvirket den nationale godstransport med fragtskibe og dermed den totale godsomsætning, som blev 4,8 mio. ton for høj. Alle reviderede tal er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Antallet af passagerer på passager- og færgeruter til og fra danske havne er steget i 2017 med 3 pct. I alt rejste 42,5 mio. passagerer gennem danske havne. I 2017 havde de danske havne en tilbagegang i den håndterede godsmængde på 1 pct. Den samlede mængde gods, der gik gennem havnene i 2017, var således 95 mio. ton.

Gods og passagertrafik på danske havne

Takstreduktioner har givet ø-færgerne fremgang

I 2015 vedtog folketinget en lov, som gav mulighed for takstnedsættelse af godstransport til en række øer, og i 2016 blev der mulighed for det samme til passagerbefordring.

Der har været en tydelig effekt af begge tiltag i færgernes aktivitet. Fra 2009 til 2014 faldt godsmængden på ruterne i gennemsnit med 4 pct. Allerede fra 2015, hvor takstreduktionen kun gjaldt halvdelen af året, var der en stigning på 4 pct. i forhold til året før, og i 2016 var stigningen på hele 8 pct. I 2017 steg godsmængden 2,1 pct.

Takstreduktionen på passagererne trådte i kraft efter sommerferien 2016, men allerede fra det år steg antallet af passagerer med 1 pct. efter et gennemsnitligt fald i de foregående seks år på 1,5 pct. I 2017 steg antallet af passagerer til øerne med 6 pct.

Kalundborgs havne håndterer 12 pct. af alt skibsgods i Danmark

84 pct. af den samlede godsmængde i havnene i 2017 blev håndteret af de 24 største havne, som hver især håndterede mindst 1 mio. ton gods. Der var i alt 113 havne med godshåndtering i 2017. Der var 75 havne, der havde passagertransport. Langt de fleste havne havde begge dele, og i alt var der 118 havne.

Den største godshavn i 2017 var Statoil-havnen ved Kalundborg med en godsomsætning på 8,5 mio. ton gods. Sammen med de andre tre havne ved Kalundborg (Asnæsværkets Havn, Kalundborg Havn og Asnæs Inter Terminals) var godsomsætningen i Kalundborgs havne samlet på 11,6 mio. ton svarende til 12 pct. af den samlede godsomsætning i Danmark. Den næststørste godshavn var Aarhus Havn med 8,4 mio. ton gods og den tredjestørste godshavn var Rødby Færgehavn med 8,2 mio. ton. I 2016 var Rødby Færgehavn den femtestørste, men har i 2017 overhalet både Fredericia Havn og Københavns Havn.

Passager- og færgefart på danske havne

 

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

Ændring
2016-2017

 

1.000 passagerer

pct.

Passagerer i alt

31323

31430

31756

31978

32239

0,8

Udenrigsruter

21801

21925

22233

22200

22009

-0,9

Indenrigsruter

9522

9505

9523

9778

10230

4,6

Anm.: I tabellen opgøres passagerer for ruten, mens de i figuren øverst opgøres for havnen. For indenrigsruter betyder det, at passagertallet på en rute indgår dobbelt i figuren.

Samlet godsomsætning efter vareart

 

Udlosset fra

Indladet til

I alt

Andel

 

Udland

Indland

Udland

Indland

 

 

 

1.000 ton

pct.

2017

42862

11867

32154

7675

94558

100

Flydende bulk

11101

2219

9597

2553

25470

27

Flydende gas

90

..

87

2

179

0

Råolie

4515

217

3571

131

8434

9

Mineralske olieprodukter

5458

1598

5488

1884

14428

15

Flydende kemikalier

331

63

122

163

679

1

Flydende bulk i øvrigt

707

341

329

373

1750

2

Fast bulk

14405

7220

6673

2534

30832

33

Malme og metalaffald

266

325

956

102

1649

2

Kul

2744

1327

179

443

4693

5

Landbrugsprodukter

376

133

1782

115

2406

3

Foderstoffer

2580

114

320

92

3106

3

Kemikalier

85

..

17

2

104

0

Gødningsstoffer

999

36

20

5

1060

1

Sten, sand og grus

4950

4180

1733

601

11464

12

Kalk, cement, gips mv.

682

538

1519

935

3674

4

Fast bulk i øvrigt

1723

567

147

239

2676

3

Stykgods

17356

2427

15883

2589

38255

40

Gods i containere

2774

124

3139

101

6138

6

Uindregistrerede motorkøretøjer

50

0

84

..

134

0

Færgegods

10089

2112

9824

2112

24137

26

Ro-ro-gods i øvrigt

965

0

1282

..

2247

2

Træ

2011

85

257

9

2362

2

Jern- og stålprodukter

1170

32

713

142

2057

2

Stykgods i øvrigt

297

74

584

225

1180

1

Nyt fra Danmarks Statistik

15. maj 2018 - Nr. 190

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation