Gå til sidens indhold

Højeste antal malkekøer siden kvotens ophør

Kvægbestanden 30. juni 2018

Antallet af malkekøer har ligget på et stabilt højt niveau de seneste tre kvartaler, og antallet er nu det højeste siden mælkekvotens ophør. Der var 575.000 malkekøer 30. juni 2018, hvilket er 0,9 pct. højere end samme tidspunkt sidste år. Det store antal malkekøer falder sammen med den aktuelle tørke, der giver bekymring for årets grovfoderforsyning til landets kvægbesætninger, ikke mindst blandt de økologiske producenter. Trods Landbrugsstyrelsens midlertidige lempelser af visse dyrkningsregler, fx mulighed for afgræsning eller høst på brakarealer, vil ringere grovfoderudbytter kunne føre til lavere mælkeydelse og et fald i malkekobestanden.

Malkekøer

Bedre økonomi for mælkebedrifterne i 2017

I perioden fra 2016 til 2017 steg mælkeproduktionen med omkring 1,7 pct., og mælkeprisen steg ligeledes med 25 pct. - se mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:229. De seneste tal for økonomien viser, at heltidsbedrifter med malkekvæg havde en historisk god indtjening i 2017 - samt at de konventionelle og økologiske bedrifter med malkekvæg havde stort set samme driftsresultat, se mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:282. Driftsresultatet udgjorde 1,3 mio. kr. for økologiske heltidsbedrifter og 1,1 mio. kr. for konventionelle heltidsbedrifter.

Lille fald i kvægbestanden, færre kvier og ammekøer

Den samlede kvægbestand var 1.560.000 stk. 30. juni 2018, hvilket er et fald på 0,3 pct. eller 5.000 i forhold til samme tidspunkt sidste år. Faldet i bestanden skyldtes primært færre kvier over et år og ammekøer, mens antallet af dyr under et år og malkekøer er steget. Kvægbedrifterne findes især i Jylland, og af de 1.560.000 stykker kvæg er der kun 194.000 øst for Lillebælt.

Stort set alle tyre og stude anvendes til kødproduktion, og de fleste slagtes omkring etårsalderen. Et mindre antal af kalvene eksporteres. Hovedparten af kvierne anvendes til udskiftning af malke- og ammekøerne, og de indgår derfor længere tid i bestanden.

Kvægbestanden

 

2017

2018

Ændring

 

30. juni

30. sept.

31. dec.

31.marts

30. juni

30. juni 2017
- 30. juni. 2018

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1565405

1567598

1557915

1556042

1560453

-4952

-0,3

Tyre og stude

258617

260222

259939

261967

261332

2715

1,0

Under ½ år

126241

129623

123583

120148

126974

733

0,6

½ år-<1 år

86710

88573

98889

100786

89742

3032

3,5

1-<2 år

34271

30531

27216

30574

32957

-1314

-3,8

2 år og over

11395

11495

10251

10459

11659

264

2,3

Kvier

641587

639415

633945

631354

632510

-9077

-1,4

Under ½ år

161017

166322

163114

157436

164785

3768

2,3

½ år-<1 år

153159

151555

155414

160275

156174

3015

2,0

1-<2 år

276521

270334

266557

264751

261301

-15220

-5,5

2 år og over

50890

51204

48860

48892

50250

-640

-1,3

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

189759

183439

181827

184565

182807

-6952

-3,7

1-<2 år

160964

154143

153406

156998

154346

-6618

-4,1

2 år og over

28795

29296

28421

27567

28461

-334

-1,2

Køer

665201

667961

664031

662721

666611

1410

0,2

Malkekøer

570038

572804

574838

574164

575423

5385

0,9

Ammekøer

95163

95157

89193

88557

91188

-3975

-4,2

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 30. juni 2018

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

261332

632510

575423

91188

1560453

Region Hovedstaden

5582

12088

9050

3704

30424

København og Nordsjælland2

3122

5691

2558

3242

14613

Landsdel Bornholm

2460

6397

6492

462

15811

Region Sjælland

17714

29029

18563

11561

76867

Region Syddanmark

95532

252283

239377

25140

612332

Landsdel Fyn

15279

35497

30264

5538

86578

Landsdel Sydjylland

80253

216786

209113

19602

525754

Region Midtjylland

83070

190751

172849

28069

474739

Landsdel Østjylland

25416

50508

39000

12000

126924

Landsdel Vestjylland

57654

140243

133849

16069

347815

Region Nordjylland

59434

148359

135584

22714

366091

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. juli 2018 - Nr. 290

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. januar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation