Gå til sidens indhold

Bestanden af malkekøer stiger

Kvægbestanden 31. december 2017

Der var 575.000 malkekøer 31. december 2017, hvilket er en stigning på 1,8 pct. eller 10.000 i forhold til samme tidspunkt sidste år. Bestanden af malkekøer er på sit højeste niveau siden mælkekvotens ophør 1. april 2015, til trods for flere slagtninger af køer i slutningen af 2017.

Malkekøer

Flere malkekøer, mere mælk og bedre mælkepriser

De flere malkekøer og højere ydelse pr. ko har betydet, at mælkeproduktion er steget siden mælkekvotens ophør. Mælkeproduktionen var omkring 1,7 pct. højere i 2017 end i 2016, se www.statistikbanken.dk/ani71. Den gennemsnitlige pris på mælk steg med en fjerdedel i forhold til 2016, hvilket alt andet lige betød bedre økonomi for erhvervet som helhed i 2017. Det skal dog bemærkes, at mælkeprisen har været faldende siden slutningen af 2017. De seneste tal for økonomien viste, at de økologiske bedrifter med malkekvæg havde langt bedre indtjening end de tilsvarende konventionelle. Se mere i publikationen Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2016.

Stigning i bestanden af kvæg

Den samlede kvægbestand var 31. december 2017 på 1.558.000 stk., hvilket er 0,3 pct. flere end samme tidspunkt i 2016. Stigningen skyldes flere malkekøer, tyre og stude samt kvier under ½ år, mens antallet af kvier totalt faldt. Antallet af ammekøer er det laveste siden 1990 - nemlig 89.000, svarende til 3,3 pct. færre end sidste år. Både kvier, malkekøer, tyre og ammekøer er i overtal i Jylland. Af 1.558.000 stykker kvæg findes kun 192.000 øst for Lillebælt.

Mælkeproduktion og dermed antallet af malkekøer og kvægbestanden har indtil 31. marts 2015 været styret af EU´s mælkekvoter. Læs mere om mælkekvoternes betydning for bestanden af malkekøer og mælkeproduktion i Danmark i Nyt fra Danmarks Statistik 2015:623, og for hele EU på Eurostats hjemmeside.

Kvægbestanden

 

2016

2017

Ændring

 

31. dec.

31. marts

30. juni

30. sept.

31. dec.

31. dec. 2016
- 31. dec. 2017

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1553699

1553671

1565405

1567598

1557915

4216

0,3

Tyre og stude

257048

257233

258617

260222

259939

2891

1,1

Under ½ år

117091

117437

126241

129623

123583

6492

5,5

½ år-<1 år

100568

97192

86710

88573

98889

-1679

-1,7

1-<2 år

29309

32288

34271

30531

27216

-2093

-7,1

2 år og over

10080

10316

11395

11495

10251

171

1,7

Kvier1

639658

637610

641587

639415

633945

-5713

-0,9

Under ½ år

159196

156699

161017

166322

163114

3918

2,5

½ år-<1 år

163532

160871

153159

151555

155414

-8118

-5,0

1-<2 år

268612

272829

276521

270334

266557

-2055

-0,8

2 år og over

48318

47211

50890

51204

48860

542

1,1

Køer

656993

658828

665201

667961

664031

7038

1,1

Malkekøer

564799

566778

570038

572804

574838

10039

1,8

Ammekøer

92194

92050

95163

95157

89193

-3001

-3,3

Drægtige kvier

180348

185558

189759

183439

181827

1479

0,8

1-<2 år

152211

159562

160964

154143

153406

1195

0,8

2 år og over

28137

25996

28795

29296

28421

284

1,0

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. dec. 2017

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

259939

633945

574838

89193

1557915

Region Hovedstaden

4881

11904

8914

3490

29189

København og Nordsjælland2

2607

5551

2568

3029

13755

Landsdel Bornholm

2274

6353

6346

461

15434

Region Sjælland

16977

28864

18736

11297

75874

Region Syddanmark

94236

251760

238876

24582

609454

Landsdel Fyn

14988

35789

30215

5585

86577

Landsdel Sydjylland

79248

215971

208661

18997

522877

Region Midtjylland

85782

191825

173105

27762

478474

Landsdel Østjylland

25373

50677

39636

11820

127506

Landsdel Vestjylland

60409

141148

133469

15942

350968

Region Nordjylland

58063

149592

135207

22062

364924

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. januar 2018 - Nr. 25

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. juli 2018

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation