Gå til sidens indhold

Største stigning i forskning og udvikling siden 2010

Forskning og udvikling i erhvervslivet 2016

Erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling (FoU) steg fra 2015 til 2016 med 3,4 mia. kr. fra 39,5 mia. kr. til 42,9 mia. kr. Stigningen er den største siden 2010. Samlet set er niveauet for FoU-udgifterne i 2016 15 pct. højere end i 2010. Stigningen fra 2014 til 2015 var med 2,4 mia. kr. periodens hidtil største. Fra 2010 til 2014 var udgiftsniveauet næsten uændret målt i faste priser.

Erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling som indeks, faste 2016-priser

Norge og Sverige har haft større vækst end Danmark i udgifter til FoU

Virksomhederne i Sverige og især Norge har haft højere vækst i FoU- udgifter end Danmark. Siden 2010 har Sverige haft en vækst på 18 pct. og Norge på 32 pct. Væksten i Danmark lå i samme periode på 15 pct. Finland oplevede et fald på 29 pct.

Erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling i nordiske lande, faste 2016-priser

I Danmark udgør driftsudgifter største del af stigningen

Stigning i det danske erhvervslivs FoU-udgifter på 3,4 mia. kr. fra 2015 til 2016 kan opdeles i en stigning i driftsudgifter på 2,8 mia. kr. og en stigning i investeringsudgifter på 0,6 mia.kr. Erhvervslivets samlede udviklingsaktiviteter omfatter både FoU og innovation og udgør i alt 51,3 mia. kr. Læs mere om innovation i erhvervslivet i Nyt fra Danmark Statistik 2018:102.

Knap hver femte virksomheder har forskning og udvikling

18 pct. af de danske virksomheder, der indgår i undersøgelsen, oplyser, at de udfører FoU, og 13 pct. angiver, at de har en FoU-afdeling. 4 pct. af virksomhederne har søgt patenter, og 1 pct. har købt patenter.

De største og mest forskningstunge virksomheder trækker udviklingen

De ti største virksomheder målt på FoU-aktivitet står for 46 pct. af væksten i de danske udgifter til FoU, hvilket skyldes at koncentrationen af FoU-aktiviteter er høj. Væksten i udgifter til FoU-udgifter for disse virksomheder har været 9 pct. fra 2015 til 2016, hvilket er den samme som for alle virksomheder under ét.

Flest FoU-udgifter i industrien

Industrivirksomheder bidrager med 24,2 mia. kr. (57 pct.) til det danske erhvervslivs samlede FoU-udgifter. Erhvervsservice, herunder branchen videnskabelig forskning og udvikling, bidrager med 6,2 mia. kr. (14 pct.) - den næststørste andel. Herefter følger finansiering og forsikring med udgifter på 5,2 mia. kr. (12 pct.) og information og kommunikation, der havde udgifter på 4,9 mia. kr. (12 pct.).

Udgifter til forskning og udvikling (FoU) på udgiftstype

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

 

mio. kr., løbende priser

FoU-udgifter i alt

35413

36286

37045

36308

36815

39487

42891

Lønudgifter

21883

22409

22487

22304

22746

24460

26496

Andre driftsudgifter

11038

11333

11744

11441

11801

11799

12620

Apparatur og instrumenter

1658

1760

1865

1970

1560

1875

1923

Bygninger mv. til FoU

834

784

948

593

709

1354

1852

 

mio. kr., faste priser

FoU-udgifter i alt

37433

38111

38007

36923

37055

39468

42891

* Foreløbige tal.

Udgifter til forskning og udvikling (FoU) på branchegruppe

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

 

mio. kr., løbende priser

FoU-udgifter i alt

35413

36286

37045

36308

36815

39487

42891

Industri

18531

18848

20835

21110

21353

22262

24245

Erhvervsservice

5286

5260

5151

5767

5718

6238

6194

Finansiering og forsikring

3872

3970

4096

3982

4013

4619

5186

Information og kommunikation

5286

5595

4499

3621

3522

4038

4934

Handel

1336

1909

1791

1183

1643

1755

1837

Andre brancher

 546

704

673

645

565

575

495

* Foreløbige tal.

Foreløbige tal for foregående år revideres og bliver dermed endelige.

For FoU-data er tallene for 2015 endelige, idet der er foretaget en revision af de tidligere offentliggjorte foreløbige tal. For de samlede FoU-udgifter har revisionen medført en ændring fra 38,4 mia. kr. til 39,5 mia. kr. vedrørende 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. marts 2018 - Nr. 103

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er gennemført efter EU's og OECD's retningslinjer for forskningsstatistik som beskrevet i Frascati-manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECDlandes.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation