Gå til sidens indhold

Danmark halter bagud med hensyn til innovation

Innovation i erhvervslivet 2016

I både Norge og Finland angiver mere end hver tredje virksomhed, at de har været produktinnovative i perioden 2014-2016, hvilket vil sige, at virksomhederne har indført nye eller væsentligt forbedrede produkter. I Danmark og Sverige gælder det hver femte virksomhed. For procesinnovation er billedet mere nuanceret. I Norge meddeler 37 pct. af virksomhederne, at de i perioden 2014-2016 har indført nye eller væsentligt forbedrede processer. I Finland er tallet 32 pct., men det er 21 pct. i Danmark og 18 pct. i Sverige. Sammenligner man Norge og Danmark er der altså næsten dobbelt så mange virksomheder i Norge, der angiver, at de har været procesinnovative i perioden 2014-2016, som det er tilfældet i Danmark.

Andel af produkt- og procesinnovative virksomheder. 2016

Næsten halvdelen af virksomhederne er innovative

44 pct. af de danske virksomheder var innovative i perioden 2014-2016, og det er samme andel som i perioden 2013-2015. Innovation vil sige, at der er indført nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser, organisatoriske eller markedsføringsmæssige tiltag.

Udgifterne til innovation stiger

De samlede udgifter til innovation i danske virksomheder i 2016 var på 51,3 mia. kr. Udgifterne er dermed steget med 6,1 pct. i forhold til 2015 målt i løbende priser. Stigningen skyldes, at de samlede udgifter til egen forskning og udvikling (FoU) er steget med 3,4 mia. kr., eller 8,6 pct., mens udgifter til innovation i øvrigt er faldet med 0,5 mia. kr. (5,2 pct.). De samlede innovationsudgifter svarer til 1,8 pct. af omsætningen i de virksomheder, som indgår i undersøgelsen, hvor den tilsvarende andel i 2015 var 1,7 pct.

Driftsudgifter til egen FoU udgør den største post

Størstedelen af de samlede innovationsudgifter udgøres af driftsudgifter - hhv. 39,1 mia. kr. til egen FoU og 3,6 mia. kr. til øvrige driftsudgifter til innovation. Tilsammen er driftsudgifterne steget med 1,6 mia. kr. eller 3,9 pct. fra 2015 til 2016. De samlede investeringsudgifter, såsom anlægsudgifter, køb af maskinel, udstyr, software og eksterne rettigheder mv., er steget fra 7,2 mia. kr. i 2015 til 8,6 mia. kr. i 2016, svarende til 19,4 pct. Investeringsudgifterne var fordelt med hhv. 4,8 mia. kr. til innovation og 3,8 mia. kr. til FoU.

Virksomhedernes udgifter til innovation

Branchemæssige forskelle i produkt- og procesinnovation

Virksomheder inden for information og kommunikation er i front i forhold til innovation (52 pct.). Virksomheder indenfor transport er mindst innovative (36 pct. i alt). Disse virksomheder har dog en relativ høj grad af produktinnovation.

Andel af virksomheder med innovation. 2016*

Nyt fra Danmarks Statistik

14. marts 2018 - Nr. 102

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Tabellerne er baseret på statistik innovation i erhvervslivet. Mere information om statistikområdet på www.dst.dk/fui og i statistikdokumentationerne for Erhvervslivet. Undersøgelsen er basseret på en stikprøve, og derfor er der en vis usikkerhed i opgørelsen. Se statistikdokumentation.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation