Gå til sidens indhold

437 kr. ud af 1.000 kr. bruges på social beskyttelse

Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2017 (juni-version)

De samlede offentlige udgifter udgjorde 1.115 mia. kr. i 2017. Hvis dette beløb skaleres til 1.000 kr., lagde social beskyttelse beslag på 437 kr. i 2017. Social beskyttelse består bl.a. af udgifter til alderdom (161 kr.), invaliditet (87 kr.), familier og børn (86 kr.) og arbejdsløshed (44 kr.). Udgifter til alderdom udgøres primært af folkepension. Sundhedsvæsenet er med 164 kr. den næststørste udgiftspost, hvoraf hospitalstjenester brugte de 116 kr.

Offentlige udgifter i 2017 fordelt efter formål. Skaleret til 1.000 kr.

Første overskud siden finanskrisen

I 2017 var der et overskud på 23,7 mia. kr. på de offentlige finanser. Overskuddet er det første siden finanskrisen, hvis der tages højde for ekstraordinære effekter som følge af indtægter og udgifter af engangskarakter. Overskuddet er 2,2 mia. kr. højere end ved sidste offentliggørelse 23. marts 2018. Den væsentligste årsag til revisionen er en opjustering af det samlede skatteprovenu med 1,9 mia. kr., hvilket svarer til 0,2 pct. af det samlede skatteprovenu.

Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge uændret

Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge udgjorde 16,3 mia.kr. i 2017, hvilket er stort set uændret i forhold til 2016. Derimod steg udgifterne til folkepension med 4,3 mia. kr. eller 3,4 pct., mens udgifterne til efterløn, fleksydelse og overgangsydelse samlet set faldt med 1,4 mia. kr. eller 10,0 pct. i forhold til 2016.

Offentligt forbrug på 536,6 mia. kr.

Det offentlige forbrug er opgjort til 536,6 mia. kr. i 2017. Der er tale om en stigning fra 2016 til 2017 på 2,3 pct. mod en stigning på 1,1 pct. fra 2015 til 2016.

Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service

 

 

2013

2014

2015*

2016*

2017*

 

 

mio. kr.

1.

Driftsudgifter

1002808

1007146

1023395

1023273

1037736

1.1

Indkomstoverførsler til husholdninger

342952

347900

352337

354700

359827

2.

Kapitaludgifter

74346

86809

87007

83994

76865

2.1

Kapitalakkumulation

68503

74780

69930

76666

71123

2.1

Kapitaloverførsler

5843

12028

17077

7329

5742

A.

Udgifter i alt

1077153

1093954

1110402

1107267

1114602

3.

Driftsindtægter

1062682

1128381

1090945

1100299

1135195

3.1

Salg af varer og tjenester

56170

55112

55313

55801

56447

3.2

Egenproduktion overført til investeringer

18924

20115

19730

20812

20710

3.3

Erhvervs- og formueindtægter

44620

36099

25082

23611

26241

3.4

Løbende skatter

901475

980020

952453

959795

992419

3.5

Bidrag til sociale sikringsordninger

19175

18917

18788

18620

18599

3.6

Andre løbende overførsler

22317

18118

19578

21660

20779

4.

Kapitalindtægter

-9373

-11754

-10362

-1476

3063

B.

Indtægter i alt

1053309

1116627

1080583

1098822

1138258

C.

Driftsoverskud (3-1) (bruttoopsparing)

59874

121235

67550

77026

97458

D.

Drifts- og kapitaloverskud (B-A)

 

 

 

 

 

 

(fordringserhvervelse, netto)

-23844

22673

-29819

-8445

23656

*Foreløbige tal.

Forbrugsudgift for offentlig forvaltning og service

 

 

2013

2014

2015*

2016*

2017*

 

 

mio. kr.

1.

Aflønning af ansatte

316818

321626

325529

327413

332523

2.

Forbrug af fast realkapital

56270

56755

57495

58527

60045

3.

Forbrug i produktionen

178247

180943

182998

186202

191542

4.

Andre produktionsskatter

2992

2999

2883

2850

2730

5.

Andre produktionssubsidier

-6628

-6096

-4975

-4261

-3916

6.

Produktion (1+2+3+4+5)

547699

556227

563930

570732

582923

7.

Sociale ydelser i naturalier

29255

29856

30279

30638

30815

8.

Salg af varer og tjenester

-56170

-55112

-55313

-55801

-56447

9.

Egenproduktion overført til investering

-18924

-20115

-19730

-20812

-20710

10.

Forbrugsudgift (6+7+8+9)

501861

510856

519166

524757

536581

10.1

Individuel andel af forbrugsudgifter

353291

363228

370364

375710

382597

10.2

Kollektiv andel af forbrugsudgifter

148569

147629

148802

149047

153984

*Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. juni 2018 - Nr. 211

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de regnskabs- og budgetdokumenter, som ligger til grund, foreligger med nationalregnskabskoder på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation